четвъртък, 17 декември 2020 г.

ТУБЕРКУЛОЗА


 

ТУБЕРКУЛОЗА

Световната здравна организация още през 1993 г. изрази тревогата си от тенденцията за нарастване на разпространението на туберкулозата. На практика тази неблагоприятна промяна е започнала от 1985 г. Особеното е, че зачестяват случаите на заболяване от туберкулоза не само в бедните страни по света, но и в почти всички икономически развити страни на Европа и в САЩ. Предполага се, че около 15 милиона от населението в света е засегнато от активна туберкулоза. Много хора смятат, че това заболяване е вече ликвидирано у нас. За съжаление през последните години броят на новозаболелите от туберкулоза в България нараства непрекъснато, като броят на болните се е увеличил над два пъти. Причинителят на болестта е т.нар. бактерия на Кох — Mycobacterium tuberculosis. От него има 4 много устойчиви патогенни типа (човешки, говежди, птичи и миши). Патогенните микроорганизми са широко разпространени в околната среда. Най-чест източник на заразата е болният от туберкулоза, а пътят на заразяване е контактен. От туберкулоза се разболяват предимно хора с потисната имунна система. Тя е хронично инфекциозно заболяване, което се развива в около 90% от случаите в белодробна форма. Други видове туберкулоза са костно-ставна, на бъбреците, кожата, червата и др.

Ефектът от приложението на Еликсир-11 при туберкулозно болни пациенти бе проучен в Държавната белодробна болница — Русе. Двадесет пациенти, страдащи от белодробна и извънбелодробна туберкулоза, бяха изследвани и набюдавани в период на четири месеца. Резултатите от проучването гласят: Еликсир-11 не дава странични ефекти от рода на нефро- и хепатотоксичност и не създава допълнителни алергии у предразположени индивиди. Продуктът действа общоукрепващо при всички форми на белодробна туберкулоза, като няма отчетлива разлика в действието му между белодробните и извънбелодробните форми. Основният терапевтичен ефект на Еликсир-11 е общоукрепващ, апетитовъзбуждащ и засилващ защитните способности на организма. Еликсир-11 е еднакво добре приложим както самостоятелно, така и в комбинация с други туберкулостатици. Продуктът оказва ефекти както при болни с лека форма на туберкулозно заболяване (ВТИ), така и при тежки форми на болестта. Не се наблюдава отклонение в чернодробните и бъбречните параклинични похсазатели.

Друго обстойно триетапно проучване на Еликсир 11 бе проведено от екипа на д-р Цв. Дудевска в Специализираната болница за активно лечение на белодробни болести (СБАЛББ) — Троян. Продуктът бе ползван като допълнително средство при лечение на болни с белодробна туберкулоза. След двумесечно приложение на билковия препарат Еликсир-11 като допълнителна терапия при шест болни с белодробна туберкулоза и във връзка с добрия клиничен ефект лечението на посочените болни бе продължено, като се включиха още двама новооткрити пациенти с туберкулоза. Новите болни бяха обработени диагностично с рентгенови, хематологични, биохимични, микробиологични и фунционални изследвания. За целия период на проучването не са отчетени странични действия или алергични реакции, причинени от билковите тинктури. Резултатите от третия етап на клиничното изследване показаха, че пациентите, приемали Еликсир-11 три месеца, трайно стабилизират състоянието си. Не се наблюдават тласъци и фебрилни периоди през третия етап. Подобрява се самочувствието и апетитът на болните. Бронхо-белодробният синдром се редуцира значително и не се отчитат влошавания на параклиниката. Рентгеноморфологичните изменения се ограничават и всички болни са без бацилоотделяне. Изводите на лекарския екип гласят, че Еликсир-11 е подходящо допълнително средство за лечение на белодробна туберкулоза, успоредно с конвенционалната туберкулостатична терапия. И при тримесечен прием положителните му ефекти се задържат трайно, като допринасят за стабилизиране състоянието на болните и за ускоряване на оздравителните процеси.

Публикацията е част от книгата "ЧУДОДЕЙНИТЕ ЕЛИКСИРИ" на инж. Хлебаров, проф.Михайлов - академично издателство "проф.Марин Дринов" 2009 година


12.2020 г.                                          

                                                          

понеделник, 5 октомври 2020 г.

Синдром на хроничната умора

                                            

 

ПРОФ. Д-р МИХАЙЛОВ
               Д-Р ПО ВИРУСОЛОГИЯ

МИАЛГИЧЕН ЕНЦЕФАЛОМИЕЛИТ

/синдром на хроничната умора/

 Синдромът на хроничната умора е заболяване което е с неизвестен причинител, няма и особени възможности за лечние досега. В медицинската практика синдрома се води под името МИАЛГИЧЕН ЕНЦЕФАЛОМИЕЛИТ. Заболяването протича с болки в мускулите и с възпаление на  главния и гръбначния мозък. Обикновено се проявява след прекарана инфекция, настинка или стресова ситуация. Наблюдава се силно проявена слабост, лесна уморяемост, главоболие, трудно съсредоточаване, болки по ставите и мускулите. Всичко това наподобява един грипоподобен синдром, но заболяването преминава много бавно.

СИМПТОМИ

 Трудно съсредоточаване - болки в гърлото, мускулите, ставите –проблеми със запаметяването – главоболие – разстройство на съня – психологични проблеми – увеличени лимфни възли на врата и подмишницата - гадене.

ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИ ДАННИ ЗА ЕЛИКСИРИТЕ С НОМЕРА 3, 29, 118 И 199 ПРИ СИНДРОМ НА ХРОНИЧНАТА УМОРА

 Широко разпространеният синдром на хроничната умора е социално значимо заболяване с трайно отрицателно отражение върху трудоспособността и психичното състояние на съвремения човек. Синдрома на хроничната умора рязко се разграничава от всички познати до сега СОМАТИЧНИ и ПСИХИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ. Характеризира се с перзистиращо или повтарящо се състояние на умора, което намалява дневната активност с повече от 50% за дълъг период от време, понякога надхвърлящ шест месеца. Заболяването води до трайна загуба на трудоспособност, като лечението на пациентите до сега бе доста затруднено поради неизяснената причина на заболяването. Резултатите от последните, най-нови научни изследвания доведоха до заключението, че синдромът на хроничната умора е поствирусно или имунодефицитно състоние от вирусно или имунологично естество. Преобладава становището, че към причините на заболяването спадат вирусите от херпесната група – Epstein-Barr virus, Cytomegalovirus, Human herpes virus 6, Herpes simplex virus. Много добрият профилактичен ефект на ЕЛИКСИРИТЕ 3, 29, 118, 199, създадени от инж.химик Никола Хлебаров,  се дължи на сполучливо подбрани комбинации от билки, чиито водно-етанолови екстракти се извличат по специална технология при строго определени условия. По този начин в билковите екстракти се запазват в максимална степен богатата палитра от биологично-активни вещества – витамини, аминокиселини, полифеноли, каротеноиди, фитохормони, етерични вещества. Проведените разширени микробиологични и вирусологични проучвания показаха, че ЕЛИКСИРИТЕ с номера 3, 29, 118 и 199 са отлично станадартизирани средства с високи стойности на антивирусно и антибактериално действие. Приложението им – както самостоятелно, така и  в комбинация с фармацевтичните лекарствени средства, се оказа много ефективно.

 

РЕЗУЛТАТИ от СЪВМЕСТНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ на ЕЛИКСИРИТЕ с номера  3, 29, 118, 199 и ФАРМАЦЕВТИЧНИТЕ ЛЕКАРСТВЕНИ СРЕДСТВА

 Общото състояние на пациентите се подобрява чувствително, наблюдава се стабилизиране на нервната система. С помощта на ЕЛИКСИРИТЕ с номера 3, 29,118 и 199 се постига подобряване на здравословното състояние на болния.

 Публикува се със съкращение.

08.2020 г.          Проф.д-р Михайлов                                       София                   БАН, Тел.0887 843920

                                                   

 

вторник, 1 септември 2020 г.

МНОЖЕСТВЕНА СКЛЕРОЗА

                  

              

ПРОФ. Д-р МИХАЙЛОВ               

                             МНОЖЕСТВЕНА СКЛЕРОЗА

 Множествената склероза – хронично, бавно прогресивно заболяване на централната нервна система с неизвестна причина. Появяват се огнища на демиелинизация на различни места в главния и гръбначния мозък. Склерозата представлява патологично уплътняване и втвърдяване на тъкани или органи като резултат на възпалителен процес. Множествената склероза е хронично възпалително автоимунно заболяване. То се явява като едно от най-честите заболявания на централната нервна система.
 ПРИЧИНА 
 Неизяснена, неизвестна етиология. Все още не е известно какво причинява това заболяване, но се предполага, че то е комплекс от фактори. Тук влизат генетично такива, външно въздействие, автоимунни процеси. 
СИМПТОМИ 
 Обикновено болните от множествена склероза получават първите симптоми на възраст между 20 и 40 години. Типичните симптоми са слабост, некоординираност, парези, нарушение на говора и зрението. Ходът на болестта е продължителен. Симптомите са два вида:
 Ранни симптоми -Чести симптоми 
 РАННИ СИМПТОМИ 
-Двойно виждане -Проблеми с мисълта -Непохватност /липса на координация/ -Загуба на равновесие, скованост, слабост в ръцете ЧЕСТИ СИМПТОМИ 
-Изтръпване, сърбеж, парене,бодежи -Проблеми с пикочния мехур, с червата, замаяност, умора, болки в мускулите, сексуални проблеми, затруднения с речта и мисълта. 
 ЛЕЧЕНИЕ НА МНОЖЕСТВЕНАТА СКЛЕРОЗА
 За сега все още не е създаден медикамент, който да лекува множествената склероза. Има лекарствени средства които облекчават симптомите на болеста, разреждат болестните пристъпи и ги правят по-леки.
 СЪВРЕМЕННО ЛЕЧЕНИЕТО 
 Проведените от нас дългогодишни научни наблюдения над болни с множествена склероза показаха, че за да се помогне ефективно на болния следва да се пристъпи и към успоредното приложение на средства на билкова основа. При лечение могат да се използват билковите ЕЛИКСИРИ на инж. химик Никола Хлебаров. Те представляват водно-етанолови екстракти от подбрани билкови комбинации. 
 РЕЗУЛТАТИ от СЪВМЕСТНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ на ЕЛИКСИРИТЕ с номера 5, 6, 278 и ФАРМАЦЕВТИЧНИТЕ ЛЕКАРСТВЕНИ СРЕДСТВА 
 Получените резултати относно значението, ефекта и ползата от приемането на ЕЛИКСИРИТЕ с номера 5, 6, 278 показаха, че те влияят изключително благоприятно на здравословното състояние на болния от множествена склероза. Еликсирите оказват много добро имуностимулиращо, антимикотично действие. Проведените под мое ръководство изследвания и наблюдения показват, че еликсирите могат и следва да се прилагат както самостоятелно, така и успоредно с необходимите за болестта фармацевтични лекарствени средства. 

 Публикува се със съкращение. 
07.2020 г. Проф.д-р Михайлов София БАН, Тел.0887 843920

четвъртък, 16 юли 2020 г.

ТРЕВОЖНО – ДЕПРЕСИВЕН СИНДРОМПРОФ. Д-р МИХАЙЛО
   Д-Р ПО ВИРУСОЛОГИЯ
ТРЕВОЖНО – ДЕПРЕСИВЕН СИНДРОМ

 Тревожно-депресивния синдром е много сериозно заболяване, което е неизбежна част от нашия живот. През последните години все по-голям брой хора са засегнати от това заболяване. То е вид психично разстройство, като водещ симптом е чувството за ЗАСТРАШЕНОСТ, ПРИТЕСНЕНИЕ, УСЕЩАНЕ ЗА ЗАПЛАХА. Тези чувства присъстват постоянно в психичния живот на пациента.

ПРИЧИНИ

Причините са многофакторни, на първо място се поставя Генетичността т.е. как са протекли първите години от живота на пациента. Постоянно нервно напрежение. Ежедневно притеснение дължащо се на различни фактори.

КЛИНИЧНА КАРТИНА НА БОЛЕСТТА

 Клиничната картина е характерна: нервновегетативни изяви, изявяващо се като изпотяване, характерни промени в артериалното налягане, промени в сърдечната честота, напрегнатост, треперене, скованост на тялото, чувство на тежест в стомаха. Генерализираната тревожност означава напрежение, безпокойство. Това е индивидуална психологическа характеристика, която се проявява със силна тревожност при безобидни ситуации. Наблюдава се също така усещане за нереалност на случващото се и страх от загуба на контрол, сърцебиене.

ЛЕЧЕНИЕ

 За генерализираната тревожност има няколко класа лекарства, които се прилагат в медицинската практика. Най-често се прилагат бензодиазепините, които имат бърз седативен ефект. Тяхната ефективност обаче бързо намалява при продължителна употреба. Освен това като страничен ефект се наблюдава създаването на физическа и психическа зависимост. Ето защо за преодоляването на тази зависимост е необходимо успоредното приложение на лекарствени средства на билкова основа.

СЪВРЕМЕННО ЛЕЧЕНИЕТО

НАПРАВЛЕНИЕ – АЛТЕРНАТИВНА МЕДИЦИНА

  Целта на алтернативната медицина по отношение на лечението на ГЕНЕРАЛИЗИРАНАТА ТРЕВОЖНОСТ се състои в това , че с помощта на съвместното приложение на фармацевтични лекарствени средства и средствата на билкова основа да помогнем бързо и успешно на болния.  

ЕФЕКТ от СЪВМЕСТНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ на ЕЛИКСИРИТЕ с номера 114, 280, 326, 337, 396 и ФАРМАЦЕВТИЧНИТЕ ЛЕКАРСТВЕНИ СРЕДСТВА

 Ефекта се състои в това, че постепенно намалява наблюдаваната тревожност при болния, а тя е индивидуална психологическа характеристика. С помощта на съвместното приложение на фармацевтичните лекарствени средства и ЕЛИКСИРИТЕ намалява безпокойството за битови и други дразнители. Благодарение на това съвместно приложение настъпва видимо облекчаване на здравословното състояние на болния. Считам, че ЕЛИКСИРИТЕ С НОМЕРА 114, 280, 326, 337, 396 са абсолютно необходими при провеждането на лечението на болни с диагноза Генерализирана тревожност.

 Публикува се със съкращение.

07.2020 г.          Проф.д-р Михайлов                                       София                   БАН, Тел.0887 843920

                                                   

 

четвъртък, 4 юни 2020 г.

БАЗЕДОВА БОЛЕСТ


 
ПРОФ. Д-р МИХАЙЛОВ
         Д-Р ПО ВИРУСОЛОГИЯ

       
 БАЗЕДОВА БОЛЕСТ
/ Дифузна токсична гуша/
 Базедовата болест представлява хиперфункция на щитовидната жлеза, проявляваща се с хиперсекреция на тироидните хормони и развитие на тиреотоксикоза. Тя е специфично автоимунно заболяване.
ПРИЧИНИ
Патологична усилена функция на щитовидна жлеза, се дължи на
Различни психотравми
Нервно напрежение
Фамилна предразположеност
ПРИЗНАЦИ
Най-често срещаните симптоми са екзофталмът – изпъкване на очните ябълки, често изпотяване, загуба на тегло, тахикардия, мускулна слабост, постоянна отпадналост, високо кръвно налягане, емоционална нестабилност, проблеми със съня и паметта, тежки сърдечни нарушения.
КЛИНИЧНА КАРТИНА
 Средно при 80% от болните се наблюдава ясно изразена гуша, ускорена мисловна дейност, слаба памет, явно неспокойни и напрегнати. Голяма част от болните се оплакват от безсъние и емоционална слабост. Болестта засяга по-често жените. Тя е типично автоимунно заболяване при което започва производство на антитела срещу TSH хормона. Всичко това води до появата на клиничните симптоми на хипертиреоидизъм и гуша.
ЛЕЧЕНИЕ НА ЗАБОЛЯВАНЕТО
 Лечението е комплексно. Прилагат се бетаблокери, витамини, седативни препарати, някои антитироидни препарати, тиреостатистици и кортикостероиди.
СЪВРЕМЕННО ЛЕЧЕНИЕТО
  Базедовата болест е сравнително често заболяване.Съвместното приложение в лечението на болния с фармацевтични лекарствени средства и билкови продукти има за цел да подпомогне конвенционалната терапия и по този начин да се повлияе на основните симптоми на болестта и от там успешното лечение на Базедовата болест. Дългогдишните научни проучвания и наблюдения показаха много добри лечебни резултати от приложението на билковите ЕЛИКСИРИ  на инж. химик Никола ХЛЕБАРОВ. Резултатите  относно ефекта от приложението на Еликсирите с номера 2,3,29,771 и 431 при пациенти с диагноза базедова болест показаха, че те влияят изключително благоприятно върху здравословното състояние на болния. Те указват подчертано имуностимулиращо действие, подобряване на паметта, намаляване на напрегността, нервната възбудимост и изпотяването се намалява. При повечето пациентки настъпва нормализиране на менструалния цикъл.
ИЗВОДИ
Получените резултати от успоредното приложение на еликсирите с номера 2,3,29,771 и 431  с фармацевтичните лекарствени средства показаха при болните пациенти отлични резултати. Постига се много по-добро и бързо подобряване на здравословното състояние на болния.ЕЛИКСИРИТЕ с номера 2,3,29,771 и 431  са абсолютно необходими за лечението на пациенти с диагноза БАЗЕДОВА БОЛЕСТ.
 Публикува се със съкращение.
06.2020 г.    Проф.д-р Михайлов              София         БАН, Тел.0887 843920
                                                    

събота, 16 май 2020 г.

СИНУЗИТ


 

ЕФЕКТ И КЛИНИЧНО ЗНАЧЕНИЕ НА ЕЛИКСИРИТЕ С НОМЕРА 3 И 44 ПРИ ПАЦИЕНТИ С ДИАГНОЗА СИНУЗИТ
/ ЗАБОЛЯВАНЕ НА ОКОЛОНОСНИТЕ КУХИНИ/ 
 
 
проф.МИХАЙЛОВ Синузитът е едно често срещано, сериозно заболяване на околоносните кухини. Среща се по-често през есенно-зимния период, а също така и през пролетта. За развитие на заболяването от голямо значение е състоянието на имунната система на пациента.
ВИДОВЕ СИНУЗИТ
 Различават се следните видове синузит: остър, хроничен, максиларен, фронтален, етмоидален, свеноидален, пансинузит. Синусите представляват околоносни кухини на брой 8, анатомически свързани с носната кухина посредством изпълнена с въздух система от канали.
ПРИЧИНИ ЗА ВЪЗНИКВАНЕТО НА СИНУЗИТА
Най-важни за възникването на заболяването са: хрема/ринит/, увеличена трета сливица, полипи в носа, понижен имунитет, алергии, бактериални, вирусни или гъбични инфекции. Заболяването е съпроводено с главоболие, често висока температура, втрисане, неразположение, обща отпадналост, хрема, запушен нос, липса на апетит, смущение в обонянието.

УСЛОЖНЕНИЯ, КОИТО МОГАТ ДА ДОВЕДАТ ДО ПО-СЕРИОЗНИ ПРОБЛЕМИ ОТ РАЗВИТИЕТО НА ЗАБОЛЯВАНЕТО
Вследствие на заболяването могат да възникнат следните усложнения: Периорбитален целулит, Менингит, Трайна загуба на обонянието, Мозъчен абцес, Епидурален абцес /абцес извън мозъка/, Остеомелт.

КЛИНИКА ПРИ СИНУЗИТА
СИМПТОМИ:
-Болка в областта на бузите, в областта на лицето
-Зачервяване на носа и бузите, намалено обоняние
-Повишена чувствителност на челния синус
-Болка в областта на слепоочието
-Секреция от носа
-Запушване на носа, дразнене на гърлото
ЛЕЧЕНИЕ НА ЗАБОЛЯВАНЕТО
 Тъй като, това е едно сериозно заболяване главната цел на лечението е премахването на причината за заболяването, намаляването на тежестта на болестта, продължителността на симптомите и предпазване от усложнения. Наред с всички други мерки се пристъпва и към антибиотична терапия, но след излизане на резултатите от проведената антибиограма. По настоящем добър антибиотичен резултат се постига с приложението на антибиотици от групата на пеницилините, цефалоспорините, макролидите.
ЦЕЛ НА ЛЕЧЕНИЕТО
  Целта на лечението е да се подобри здравословното състояние на болния и начина му на живот с приложението на различни както фармацевтични лекарствени средства, пункции, така и на средства на билкова основа.
СЪВРЕМЕННО ЛЕЧЕНИЕ НА СИНУЗИТА
 Дългогдишните научни проучвания и наблюдения показаха, че за да се помогне ефективно на болния следва да се пристъпи и към успоредното приложение на средства на билкова основа. Ето защо днес в лечението на това заболяване се изполуват билковите ЕЛИКСИРИ  на инж. химик Никола ХЛЕБАРОВ. Резултатите  относно ефекта от приложението на Еликсирите с номера 3 и 44 при пациенти с диагноза синузит показаха, че те влияят изключително благоприятно върху здравословното състояние на болния. Те указват подчертано имуностимулиращо, антибактериално, антивирусно и антимикотично действие. Получените както лабораторни, така и клинични резултати показват, че еликсир 44 демонстрира високи стойности на инхибиторен ефект върху голям брой патогенни бактериални щамове. Същото се отнася и за изследвания еликсир 3. Механизмът на действие и на двата еликсира най-вероятно е свързан с увреждане на клетъчната стена на микроорганизмите, в случая на микроорганизмите, причинители на заболяването. Тези данни според нас са от голямо значение, особено при стафилококовите гнойновъзпалителни инфекции, чиито причинители, както е известно са широко разпространени и  се отличават с висока резистентност при лечение. Проведените под мое ръководство проучвания върху клиничния ефект на ЕЛИКСИРИТЕ с номера 3 и 44 ми дава основание да напрвя извода, че те са абсолютно необходими за лечението на пациенти с диагноза синузит.

 Публикува се със съкращение.
05.2020 г.            Проф.д-р Михайлов    
  София                БАН, Тел.0887 843920

                                                   

 

петък, 1 май 2020 г.

Остри вирусни респираторни заболявания

                ПРИЛОЖЕНИЕ НА ЕЛИКСИРИТЕ ПРИ ВИРУСНИ      ИНФЕКЦИИОстри вирусни респираторни заболявания
Най-разпространената група инфекциозни заболявания е на острите вирусни респираторни заболявания (около 60% от всички заболели). Те са въздушно-капкови инфекции с вирусна етиология, които протичат епидемично и пандемично и са широко разпространени в света. Прогнозите сочат, че през следващите години заболяваемостта ще се увеличи. Това налага прилагането на нови и допълнителни средства в лечението и профилактиката на вирусните заболявания.
В Институт „Пирогов“ — София, проф. д-р В. Михайлова проведе проучвания на ефекта от приложението на Еликсир-9 при пациенти с хирургически заболявания на белите дробове, усложнени с възпалителни промени (2003 г.). Получените резултати показват, че общото състояние на  лекуваните паралелно с Еликсир-9, се подобрява за 5—7 дни, а продължителността на лечението е 18 дни. При пациентите от контролната група периодът е съответно 7—10 и 22—23 дни. При  лекуваните с Еликсир-9, проследяваните показатели се нормализират за по-кратък период в сравнение с тези от контролната група. Анализът от сравнението на резултатите в двете групи дава основание да отчетем и подчертаем значението на Еликсир-9 в постигането на по-бърз и по-добър терапевтичен ефект в групата, в която бе приложен.
В Диспансера по белодробни болести (ДББ) — Русе, бе проведено проучване на Еликсир-З в комплексното лечение на болни с хроничен бронхит в стадии на обостряне. Отбелязано бе положителното действие на тинктурата върху функционалните показатели. Пикфлоуметрията преди и след инхалирането директно доказва дезобструктивното и секретолитичното свойство на препарата, което не е описано досега в подобни проучвания. Всяко едно лекарствено средство, приложено локално, носи потенциална опасност за иритативно действие, докато Еликсир-З няма увреждащо действие и ефектът при неговата употреба е дори бронходилатация. Това подсказва възможността за употребата му и при пациенти с бронхиална астма, туберкулоза, бронхиектазии и др.
Резултатите окачествиха ефективността на продукта като: добро действие върху обективната симптоматика при болните с бронхообструктивни белодробни заболявания; добро повлияване в кратки срокове на фунционалните показатели при тези болни; липса на отбелязани странични действия и доброто субективно възприемане на препарата; възможността след начално отзвучаване на симптоматиката терапията да се продължи при домашни условия. Еликсир З бе препоръчан от лекарския екип за употреба от специализираната и общотерапевтична мрежа при случаи на хронична обструктивна белодробна болест, както и при други хронични белодробни заболявания с подобна симптоматика.
Клинично проучване на ефекта на Еликсир-27, проведено от лекарски екип в ДББ — Русе, показа много добър ефект на продукта като помощно средство към основната лекарствена терапия на бронхиалната астма от инфекциозно-алергичен тип. Състоянието на болните бе проследено при стационарното им лечение, впоследствие и амбулаторно до посочения срок. Отчетени бяха ефекти от помощното действие на тинктурата по клинични критерии: общо състояние, физикален статус, аускулаторна находка, наличие или отсъствие на цианоза, както и параклинични показатели — ЕКГ, ФИД, рентгенографски контрол, при Аса кои—КАС. Заключенията показват, че Еликсир 27 може да се използва като помощно средство към основната лекарствена терапия на бронхиалната астма от инфекциозно-алергичен тип с много добър ефект. Ефектът от Еликсир 27 е общоукрепващ, отхранващ, бронходилатиращ (намалява бронхоспазъма). Продуктът се понася добре от човешкия организъм самостоятелно и в съчетание с лекарствени средства, като не дава странични токсични и алергизиращи ефекти и е напълно безвреден.
В същото лечебно заведение друго клинично проучване показа, че Еликсир 26 е много ефикасно помощно средство по отношение лечението на неспецифичните възпалителни заболявания на горните дихателни пътища и бронхите. Приложен като симптоматично средство и самостоятелно, Еликсир 26 спомага за по-доброто отшумяване на възпалителния процес, укрепва общото състояние, въздейства като локално антисептично средство на носоглътката и бронхите. 
       Публикацията е част от глава трета на книгата "ЧУДОДЕЙНИТЕ ЕЛИКСИРИ" на инж. Хлебаров, проф.Михайлов - академично издателство "проф.Марин Дринов" 2009 година

2009 г.                                          Инж.Н.Хлебаров
                                                          Проф. Д-р Михайлов

събота, 4 април 2020 г.

ГРИПНА ПНЕВМОНИЯ


                                                                                       проф.Михайлов

ГРИПНА ПНЕВМОНИЯ – ЗНАЧЕНИЕ, ПОЛЗА И ЕФЕКТ ОТ ПРИЕМА НА ЕЛИКСИРИТЕ с номера 3, 11, 157
/ възпаление на белия дроб от грипни вируси/
 Пневмонията е възпаление на белите дробове. То може да бъде предизвикано от различни причини като: инфектиране с вируси, бактерии, гъбички, паразити, някои лекарства или химическо или физическо нараняване на белите дробове.
ПРИЗНАЦИ И СИМПТОМИ
Кашлица, умора, температура, недостиг на въздух, храчки, болки в гърдите.
ПРИЧИНА
Най-често пневмонията се дължи на инфекции причинени от вируси и бактерии. Рискови фактори са тютюнопушенето, ХОББ /хронична белодробна болест/, бъбречна недостатъчност, чернодробно заболяване. Бактериите са най-честата причина за пневмониите. Като най-важни са стрептококус пневмоние, хемофилус инфлуенце, хламидофилиа инфлуенце, стафилококус ауреус. Стрептококовата пневмония се среща най-често през есенно-зимния сезон, а така също и при хора които работят в инфекциозна среда.
ДИАГНОЗА
 Диагностицирането се постига въз основа на комбинация от физически признаци и рентгенови снимки. Често се прилага и т.н. образна диагностика. Пневмонията е възпаление, което засяга алвеолите и заобикалящата ги белодробна тъкан, а алвеолите са тези, които доставят кислорода на организма.
СИМПТОМИ
 Някои видове пневмонии протичат почти без да се наблюдават симптоми, докато други могат да доведат до дихателна недостатъчност и опасност за живота на пациента. Характерни симпоми са: силна кашлица, температура, втрисане, задух, учестено дишане, липса на апетит.
ЛЕЧЕНИЕ НА ПНЕВМОНИЯТА
  В зависимост от причините за развитие на пневмонията се прилагат различни средства за лечение. Тежките случаи се приемат за болнично лечение и минават на курс с антибиотици. Главната цел на лечението е премахване на причината за заболяването, намаляване на тежестта на болестта и предпазване от усложнения. Много е важно да се подобри здравния статус на болния и  да се предотвратят страничните ефекти от лечението.
СЪВРЕМЕННО ЛЕЧЕНИЕ НА ПНЕВМОНИЯТА
 Проведените от нас дългогодишни наблюдения над болни от пневмония показаха, че да се помогне ефективно на болния следва да се пристъпи и към успоредно приложение на средства на билкова основа. Това са билковите ЕЛИКСИРИ на инж.химик НИКОЛА ХЛЕБАРОВ. Получените резултати / протокол 1  от диспансер по белодробни болести Русе, протокол 4 Държавна белодробна болница Русе, протокол 5 Специализирана болница за активно лечение на белодробни болести – Троян/ относно значението, ползата и ефекта от  приема на ЕЛИКСИРИТЕ с номера 3, 11, 157 показаха, че те повлияват изключително благотворно на здравословното състояние на болния. Еликсирите могат и следва да се прилагат както самостоятелно, така и успоредно с необходимите за болестта фармацевтични лекарствени средства.

Публикува се със съкращение.

04.2020 г.          Проф.д-р Михайлов                                       София                   БАН, Тел.0887 843920

неделя, 22 март 2020 г.

ЗАСИЛВАНЕ ИМУННАТА СИСТЕМА В ГРИПНА ОБСТАНОВКА


    Проф. МИХАЙЛОВ
ПОЛЗИТЕ ОТ ПРИЕМА НА ЕЛИКСИРИ С НОМЕРА 3, 9, 11. ЗАСИЛВАНЕ ИМУННАТА СИСТЕМА В ГРИПНА ОБСТАНОВКА

За да разгледаме ползите от приема на ЕЛИКСИРИТЕ върху имунната система на организма трябва да поясним какво представлява имунната система. Тя е съвкупност от множество биологични структури и процеси в организма, които го предпазват от болести. За да функционира нормално тя трябва да разпознава широк кръг от агенти, наричани в медицината ПАТОГЕНИ. Това са вируси, бактерии и различни видове хелминти. Задача на имунната система е да ги различава от собствената здрава тъкан на организма.
 ВИДОВЕ имунна система:
Вродена, Придобита, Хуморална, Клетъчна
РАЗСТРОЙСТВА НА ИМУННАТА СИСТЕМА
Автоимунни заболявания
Възпалителни заболявания /Вирусни и бактериални инфекции/
Рак /Злокачествен тумор/
ИМУНОДЕФИЦИТ
Такъв настъпва при по-слабо действие на имунната система на пациента, което от своя страна води до животозастрашаващи инфекции – вирусни и бакрериални и ракови образования. ИМУННАТА СИСТЕМА представлява един щит срещу вируси, бактерии и хелминти. Тя играе важна роля за предпазване и възстановяване на организма. Трябва да се има предвид, че нито един пациент не се е излекувал напълно преди имунната му система да се е  възстановила. Трябва да се знае, че патогените много бързо могат да еволират и да адаптират, като по този начин те избягват разпознаването от имунната система.

ИМУННАТА СИСТЕМА отслабва под въздействието на СТРЕСА, ТЮТЮНОПУШЕНЕ, АЛКОХОЛ, НАРКОТИЦИ, ЗАМЪРСЕНА ОКОЛНА СРЕДА, НЕПРАВИЛНО ХРАНЕНЕ, НЕКАЧЕСТВЕНИ ХРАНИ и др.
СРЕДСТВА ЗА УКРЕПВАНЕ НА ИМУННАТА СИСТЕМА
Целия набор от витамини, Калций, Селен, Желязо, Цинк, Фибри, Протеини, Ликопен, Слънчева светлина, Мастни киселини. 

СЪВРЕМЕННО ПОДПОМАГАНЕ НА ИМУННАТА СИСТЕМА
 Известно е, че имунната система е в зависимост от това, в организма да постъпват определени хранителни вещества, необходими да ни пазят успешно от болести. Ето защо са много важни ползите от нашето проучване от приема на ЕЛИКСИРИТЕ с номера 3, 9 и 11 върху имунната система на организма в една грипна обстановка.  Проведените от нас дългогодишни проучвания и наблюдения с еликсири с номера 3, 9, 11  , показаха тяхната необходимост за имунната система, за да ни пази от болести, т.е. за да укрепим нашата имунна система тези еликсири са абсолютно необходими.
Публикува се със съкращение.

03.2020 г.  Проф.д-р Михайлов
София                                  Българска Академия на Науките
                                                    И-т по Органична Химия
                                                           Тел.0887 843920

събота, 29 февруари 2020 г.

СИНДРОМ НА РАЗДРАЗНЕНОТО ДЕБЕЛО ЧЕРВО 

                                  проф.МИХАЙЛОВ

СИНДРОМ НА РАЗДРАЗНЕНОТО ДЕБЕЛО ЧЕРВО
Според световната здравна организация за 2018 год. около 20 % от населението на земята може да е засегнато от синдрома на раздразненото дебело черво, като най-голям процент се наблюдава при жените. За отбелязване е, че той не причинява сериозни или трайни проблеми на дебелото черво.
ПРИЧИНИ
1.    Стрес
2.    Хормонални проблеми при жените
3.    Различна микрофлора – бактерии, вируси, гъбички
4.    Липса на важни минерали и витамини, също така и на ензими
5.    Нездравословни храни
6.    Липса на полезни бактерии
7.    Чревни паразити/глисти/ 
 
РИСКОВИ ФАКТОРИ ЗА ПОЯВАТА НА СИНДРОМА
  В много случаи се наблюдава т.н. синдром на фамилната обремененост. В други случаи – при депресия или тревожност, а така също и при продължително задържане на фекалиите. 

                    СИМПТОМИ
    Най-важните симптоми при това заболяване са подуването и тежестта в корема. Следват: затруднение/запек/ при изхождане и редуване на диария и запек. 

КЛИНИЧНА КАРТИНА
    Най-често картината се отличава с болки като при колики с различна локализация и сила на болката.
 ЛЕЧЕНИЕ
При това лечение могат да се приложат следните медикаменти:
Спазмолитици
Лекарствени средства срещу диария
Лекарствени средства срещу запек
Лекарствени средства срещу газове, с цел да облекчим тежестта в корема.
Цел на алтернативната медицина
Целта на алтернативната медицина по отношение на лечението на Синдрома на раздразненото дебело черво се състои в това  с помощта на фармацевтичните лекарствени средства и средства на билкова основа да помогнем бързо и успешно на болния.
СЪЩНОСТ НА БИЛКОВИТЕ ПРОДУКТИ ПОД НАИМЕНОВАНИЕТО ЕЛИКСИР
ЕЛИКСИРИТЕ представляват водно-спиртни разтвори от подбрани билкови растения, богати на биологично-активни субстанции, съдържащи голям брой витамини, каротеноиди, етерични масла и други полезни субстанции. Ефекта от съвместното приложение на ЕЛИКСИРИТЕ с номера  70, 24, 131, 160, 325  на инж. химик Никола Хлебаров и фармацевтичните лекарствени средства се състои в това, че започва ускорена детоксикация на организма, прочистване на организма от образуваните токсични продукти, подуването, а от там и тежестта в корема и силата на коремната болка. Благодарение на съвместното приложение на фармацевтичните лекарствени средства и ЕЛИКСИРИТЕ с номера    70, 24, 131, 160, 325 се постига по-бързо подобряване на здравословното състояние на болния. Считам че Еликсирите са абсолютно необходими при провеждането на лечението на болни със Синдрома на раздразненото дебело черво.

Публикува се със съкращение.

 
        02.2020           
           София                        
                Проф. д-р Михайлов
                        БАН
            И-т по Органична Химия
            Тел.0887 843920