неделя, 18 ноември 2018 г.

АЛЦХАЙМЕР
БОЛЕСТ на АЛЦХАЙМЕР
                           
/Атрофия на мозъчната кора/

 
проф. д-р МИХАЙЛОВ

Болест на АЛЦХАЙМЕР представлява бавно, прогресивно заболяване на мозъка с неясна за сега причина. Характеризира се с дифузна атрофия на мозъчната кора, както и постепенно намаляване на нейната активност. Болестта е най-разпространената  форма на деменция /неврологично заболяване характеризиращо се с влошаване на умствените способности/ или по-точно казано – загуба на умствени способности.
 
 

      ПРИЧИНИ за БОЛЕСТТА:
Тя се дължи на смърт на клетките на мозъка, започва дегенеративно заболяване на мозъка, по-точно на мозъчната кора. Обикновено   болестта започва леко и постепенно се влошава здравословното състояние на болния.

  СИМПТОМИ на ЗАБОЛЯВАНЕТО:
 Изразява се в следните области -
-Намалена способност за вземане на решения
-Повтарящи се въпроси или разговори
-Забравяне на събития или срещи
-Загубване по познат маршрут
-Неразпознаване на близки и познати
-Невъзможност за работа с прости инструменти

  ЕТАПИ на БОЛЕСТТА

 - Предклиничен етап характеризиращ се с все още липсващи признаци и симптоми
 - Леко когнитивно увреждане, т.е. намаляване на познавателната способност и увреждане на човешкото съзнание
 - Деменция

  ЛЕЧЕНИЕ и ПРОФИЛАКТИКА
 До сега няма известно лечение. Смъртта на мозъчните клетки не може да бъде спряна. Разчита се на терапевтични интервенции, които могат да помогнат на болните да живеят с болестта.  В момента има четири лекарствени средства, които са т.н. инхибитори на холинестеразата помагащи до известна степен за подобряване качеството на живот на болните.

  ДАННИ ЗА ЕЛИКСИРИТЕ С НОМЕРА 109, 208, 291
  ЕФЕКТ ПРИ ПАЦИЕНТИ С ДИАГНОЗА АЛЦХАЙМЕР
Проведените дългогодишни наблюдния над пациенти с това заболяване показаха, че за да се помогне ефективно на тези болни следва да се пристъпи към успоредно приложение на средствата на билкова основа и фармацевтичните лекарствени средства. Получените резултати относно ефекта на ЕЛИКСИРИТЕ 109, 208, 291 върху хода и протичането на лечението на пациенти с диагноза алцхаймер показват, че тези еликсири влияят изключително благоприятно върху здравословното състояние на болния. Постига се широк спектър на въздействие върху организма, а това спомага за подобряване на здравословното състояние на пациента.
 Проведените под мое ръководство наблюдения върху болни с диагноза АЛЦХАЙМЕР показаха, че благоприятния ефект от лечението настъпва обикновено в края на първия месец от приемането на еликсирите. Получените резултати показват, че се наблюдава едно задоволително положително повлияване върху здравословното състояние на пациента.
 ЕЛИКСИРИТЕ 109, 208, 291 могат и следва да се използват и като основно и съпътстващо средство при пациенти с диагноза АЛЦХАЙМЕР. 

 

         ноември 2018г                    Проф д-р МИХАЙЛОВ
          София                                 Д-р по вирусология
                                                         БАН – Институт по
                                                           Органична химия
                                                                 0887843920