събота, 19 юли 2014 г.

Ефекта на ЕЛИКСИРИТЕ при патогенни коки-стафилококи

Научно-експериментално проучване с клинико-терапевтично наблюдение
проф. д-р Йордан МИХАЙЛОВ, вирусолог, микробиолог

В  последните години у нас успешно се прилагат ЕЛИКСИРИТЕ, разработени и внедрени от инж. химик Никола ХЛЕБАРОВ. Те са водно-етанолови екстракти от подбрани билкови комбинации, богати на много биологично активни субстанции, полифеноли, витамини, каротеноиди, етерични масла и др.

Целта на изследванията, извършени в сравнителен аспект с прилаганите в момента ширскоспектърни антибиотици бе да се установи влиянието на еликсирите върху растежа и развитието на патогенни коки - стафилококи, по-точно при стафилококус ауреус.

Стафилококус ауреус /златист стафилокок/ - това са патогенни за човека и животните коки, съсирват млякото, образуват различни токсини, на които се дължат патологичните промени, които настъпват в организма при попадането им в него /хемолизин, левкоцидин, летален токсин, ентеротоксин /. Стафилококите се явяват причинители на фурункули, карбункули, загноявания на рани и различни гнойни възпаления на вътрешните органи. Като усложнение на всеки от тези процеси може да се получи обща стафилококова инфекция - сепсис
Стафилококите предизвикват и тежки хранителни отравяния. Най-често това се получава, след консумиране на инфектирана със стафилококи млечна подсладена храна. Едно от тежките заболявания, дължащо се на стафилококова инфекция, е възпалението на костния мозък - остеомиелит.

На пръв поглед СТАФИЛОКОКУС АУРЕУС е обикновена бактерия, която 10% от населението на Земята носи в слизестата част на носоглътката и по кожата. При попадането в рана обаче тя може да доведе до сериозно отравяне на кръвта. В. предишни години ние успешно се справяхме с тази бактерия с помощта на пеницилина, но в днешно време тази бактерия е вече мутант и той е безсилен. Проведените лабораторни проучвания показват, че все по-често в човешкия организъм се открива щам СТАФИЛОКОКУС АУРЕУС. Новият щам се нарича MRSA . Проучванията са проведени в поверената ми лаборатория, чиято ЦЕЛ е търсенето и разработването на вещества от растителен и химичен произход като основа на лекарствени средства с антивирусен и антибактериален ефект. В резултат на съвместната ни работа с Отделите по микробиология към Институт "Пирогов" и Университетска болница по педиатрия бяха подбрани и изпитани 56 щама СТАФИЛОКОКУС АУРЕУС.

Успоредно с еликсирите бяха проведени и сравнителни проучвания със 117 антибиотика и химиотерапевтика, най-често прилагани в клиничната практика.

Резултатите, обобщаващи ефекта на еликсирите върху изпитваните щамове са представени на приложените фотоси. Вижда, се, че растежък на всички изпитвани щамове се инхибира успешно от еликсирите. На представените фигури отчетливо се виждат добре очертаните инхибиторни зони, обхващащи разстоянието от ръба на кладенчето до първите колонии на съответните култури.

Интересни резултати се наблюдават при проучванията с антибиотиците. При тях се наблюдава голямо разнообразие в отчетените резултати. Така например голям брой от изследваните щамове стафилококи показаха резистентност към пеницилина; при ампицилина от 10 щама само при един е налице инхибиторна зона. От друга страна добре очертани инхибиторни зони се наблюдават при оксацилина, гентамицина, амикацина. Наблюдава се пълно отсъствие при еликсирите на вторични колонии, което е указание за отчетливо изразен инхибиторен ефект.

Проведените до сега НАУЧНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИ ПРОУЧВАНИЯ с КЛИНИКОТЕРАПЕВТИЧНИ НАБЛЮДЕНИЯ ВЪРХУ ЕФЕКТА НА ЕЛИКСИРИТЕ ПРИ ПАТОГЕННИ КОКИ - СТАФИЛОКОКИ показват, че ЕЛИКСИРИТЕ са с добър терапевтичен ефект.

Получените резултати за ЕЛИКСИРИТЕ са в съгласие с нормите за АНТИМИКРОБНО СРЕДСТВО, дадени в Сборника от инструктивен материал по микробиологична диагностика, София, т. II, 1990, стр. 194-201. Според тези норми ЕЛИКСИРИТЕ СА ОТЛИЧНО СТАНДАРТИЗИРАНИ ПРОДУКТИ С ВИСОК АНТИБАКТЕРИАЛЕН ЕФЕКТ, С ГОЛЕМИ ЗОНИ НА ИНХИБИЦИЯ, СРАВНИМИ С НАЙ-ЧЕСТО ИЗПОЛЗУВАНИТЕ АНТИБИОТИЦИ И ХИМИОТЕРАПЕВТИЦИ, НЕ СЪЗДАВАЩИ РЕЗИСТЕНТНИ ЩАМОВЕ ПРИ ПРОДЪЛЖИТЕЛНА УПОТРЕБА. СРЕДСТВА С НУЛЕВА ТОКСИЧНОСТ.

И3ВОДИ

Резултатите от мащабните лабораторни и клинични проучвания утвърждават ЕЛИКСИРИТЕ като ЕФЕКТИВНИ паралелни средства за приложение при инфекции на дихателните пътища, уроинфекции, инфекции на кожата и меките тъкани, бактеремия. Те притежават широкоспектърна активност срещу повечето болнични патогени. Добре поносими, не създаващи резистентност, с добър клиничен и бактериологичен успех /51%/. Лесни за употреба, както в условията на интензивно отделение, така и в дома, понасят се много добре, лесни за назначаване.

Предвид получените научни резултати от големи научни колективи Cometa, Aetal (IATC6 - EORTC). Antimicrob AgChemothez, 1995, 39 (2), 445-452 (102322), налице е факта, че ГРАМ-ПОЛОЖИТЕЛНИТЕ бактерии стават преобладаващи патогени при онкологично болни с гранулоцитопения. От тук и голямото значение на ЕЛИКСИРИТЕ като финансово изгодна алтернатива на КОМБИНИРАНАТА ТЕРАПИЯ, с благоприятен изход и добра поносимост при деца и възрастни. Паралелното приложение на ЕЛИКСИРИТЕ с други фармацевтични средства рязко намалява болничния престой.

Таблица 1
Ефект на EЛИКСИР-3 върху микробни щамове, изолирани от клиничната практика

Щамове
S. aureus
S.epidermidis
дискчета
ямки
дискчета
ямки
Брой
8
8
Локализация
гърло, нос, кърма, трахея, хемокултура
хемокултура
Зони на инхибиция /мм/
12-20
15-40
15-40
25-40

/статията се публикува със съкращения/