понеделник, 25 април 2016 г.

ЕЛИКСИР 59 – ПРОФИЛАКТИКА СРЕЩУ ВИРУСНИТЕ ХЕПАТИТИ

НАУЧНИ ДАННИ
за БИЛКОВИЯТ ПРОДУКТ ЕЛИКСИР 59 – ПРОФИЛАКТИКА СРЕЩУ ВИРУСНИТЕ ХЕПАТИТИ. ВЪЗМОЖНОСТ ЗА СЪПЪТСТВАЩА ТЕРАПИЯ С ФАРМАЦЕВТИЧНИТЕ ЛЕКАРСТВЕНИ СРЕДСТВА.

 
проф. д-р Йордан Михаилов
Д-р по вирусология, тел.0887843920
 

Още от древността човек използва билките за лечение на различни заболявания. В процеса на своето развитие той открива, че някои от билките изменят в благоприятна насока протичането на болестите. Така хората установяват, че едни билки са полезни, други- вредни, а трети – безполезни. Така се е създала народната медицина, която и до ден днешен е богат и ценен източник на знания и данни, относно лечебните свойства на билките. На билколечението трябва да се гледа като на спомагателно- при острите заболявания и при преобладаващата част от хроничните заболявания.
Във връзка с изтъкнатото до сега, интерес в това отношение представлява билковата тинктура ЕЛИКСИР 59 – с приложение за профилактика и съпътстваща терапия при хепатитни вирусни заболявания.
  Вирусният хепатит е остро инфекциозно възпаление на черния дроб, предизвикано от 4-ри различни вируса, означавани като вируси на хепатит А, хепатит В, хепатит С и хепатит D.
 Хепатит е известен от най-дълбока древност , но едва в 1940г се доказва неговата вирусна природа. Инкубационният период е с продължителност от 15 до 50 дни. Годишно в света боледуват около 1,5-2 милиона души. Заразата се предава както по орален път, така и чрез кръвта и други телесни течности – слюнка , сперма, и др.
 Според Световната здравна организация днес СПИН не е толкова опасно заболяване, колкото вирусните хепатити. Последните научни разработки показват, че вирусните хепатити са много по-разпространени в настоящия момент, отколкото се смяташе до сега. Масовото разпространение на вирусните хепатити, благоприятствано от универсалните им механизми на разпространение, склонността им към хронифициране, както и липсата на ефективно лечебно средство, се определят като един от най-сериозните терапевтични проблеми на медицинската практика.
Терапевтичният подход при вирусните хепатити се основава на общите принципи на лечебния процес – медикаментозно лечение , провеждано паралелно с профилактични мероприятия, които трябва да бъдат системни и да обхващат едновременно всички членове на семейството.
 У нас в България , както и навсякъде по света, непосредствено след диагнозата пред лекаря възниква не по-малкия въпрос за избора на рационално лечение.
 Съвременното лечение на вирусните хепатити е насочено от една страна към прекратяване на чернодробното увреждане, а от друга – към подпомагане и поддържане на чернодробната функция. Недостатъците на известните до сега лечебни средства ALFA Interferon , Ganglioviz , Ribavirin  и други се изразяват главно в липса на достатъчен терапевтичен ефект, ясно изразени нежелани странични действия, както и твърде високата им цена.
През последните години у нас в България се работи усилено върху откриването и приложението на лекарствените растения за профилактика и като съпътстващи лечебния процес при вирусните хепатити. За тази цел лекарствените растения трябва да включват многобройни функционални биологични фактори като: да бъдат антиоксиданти, да притежават фитохормони, антинеопластични вещества, субстанции, които от една страна генерират енергия за мускулите , а от друга да стабилизират имунния и сърдечен статус.
ЕЛИКСИР 59 е от поредицата билкови продукти, разработени от акад. инж.химик Никола Хлебаров. Той е един отлично стандартизиран продукт на билкова основа, позволяващ максимално извличане на водно и маслено-разтворимите съставки на растенията. Получен е от билки, разрешени от Министерство на здравеопазването за употреба в лечебната практика, абсолютно безвредни.
  Ефектът на ЕЛИКСИР 59 върху хода и протичането на заболявания от вирусни хепатити бе установен в резултат на дългогодишни наблюдения на пациенти с вирусен хепатит, проведени от мен.
 Доказано бе, че приложението на ЕЛИКСИР 59 върху пациенти с диагноза ВИРУСЕН ХЕПАТИТ , както самостоятелно, така и с други препарати /Cazsil, Essenciale forte, Ribavirin / повлиява благоприятно върху общото състояние на организма: засилва апетита, подобрява субективните оплаквания, съня, повишава теглото. Клиничните и лабораторни показатели също се повлияват в някои случаи чувствително, в други умерено , но като цяло резултатите са обнадеждаващи . Това ми дава основания да предложа включването на ЕЛИКСИР 59 в комплексното лечение на вирусните хепатити.
 Световната медицинска практика показва , че най-добрия начин за лечение на една или друга вирусна инфекция е използването на средство, което едновременно- унищожава вирусите, спира тяхното навлизане в клетките, размножаването в организма - и стимулира имунната система.
Вирусологичните наблюдения при пациенти лекувани със съпътстваща терапия с фармацевтични средства и ЕЛИКСИР 59 показват констелация на хепатитните маркери с тенденция към намаляване на Нве Аg , което е добър прогностичен признак за протичането на хепатита, както и като показател за благоприятно повлияване на лечението. Също така проведените в Института по микробиология на БАН разширени микробиологични проучвания относно ефекта на ЕЛИКСИР 59 върху растежа и развитието на множество патогенни бактериални щамове, изолирани от клиничната практика, показват високи стойности на антибактериално действие, сравними с най-често използваните антибиотици. Продължителното експериментално и клинично проучване показва, че ЕЛИКСИР 59 притежава нулева токсичност и не създава феномена РЕЗИСТЕНТНОСТ,  както в бактериалните, така и във вирусните щамове. Отличава се с дълъг срок на годност.
Като общ ИЗВОД от микробиологичните , вирусологични и клинични проучвания трябва да бъде посочено чувствителното подобряване на общото състояние на пациентите, прекратяване на чернодробното увреждане и  подпомагане и поддържане на чернодробните функции.
Всичко това ми дава основание ДА ПРЕПОРЪЧВАМ ВКЛЮЧВАНЕТО НА ЕЛИКСИР 59 В КОМПЛЕКСНОТО ЛЕЧЕНИЕ НА ВИРУСНИТЕ ХЕПАТИТИ.
 
04 април 2016г                                                     
София