сряда, 16 май 2018 г.

ТУМОР


ЕЛИКСИРИ С НОМЕРА 3, 18 И 141 - ЕФЕКТИВНИ СРЕДСТВА НА БИЛКОВА ОСНОВА В ПОМОЩ НА ПАЦИЕНТИ С ТУМОРНИ ЗАБОЛЯВАНИЯПроф. д-р Михайлов

Наименованието тумор по начало се използва като название на анормално нарастване на тъканите. От своя страна туморите биват доброкачествени и злокачествени . Доброкачествените тумори обикновено се проявяват като притискат съседните органи. След хирургична интервенция настъпва пълно оздравяване. Доброкачествените тумори носят наименованието епителни, мехенхимни ; от страна на нервната система – менингиом, неврином ; при кръвоносните и лимфни съдове – хемангиоми , лимфангиоми.


Под смисъла на злокачествен тумор обикновено се разбира и обозначава РАК. Характерното при тях е , че туморните клетки преминават граничната тъкан и се врастват в съседната тъкан като я разрушават, а метастазирането се осъществява благодарение на кръвоносните и лимфни съдове. Проникването в съседните органи и тъкани се осъществява с помощта на специфичната ензимна активност на туморните клетки. В медицинската практика злокачествените тумори носят наименованието Карциноми и Саркоми. В зависимост от това от къде произлизат - епителна или съединителна тъкан .

При злокачествените тумори е характерно способността да дават разсейки и то след като са се разраснали достатъчно. Първоначалната клинична картина при злокачествените тумори е анемия , умора , подути лимфни възли , нарушение в кръвната картина и кръвосъсирването.

Причина за появата на туморите е мутация на ДНК на клетките, но следва да се има предвид , че за да се реализира появата на тумор е необходимо да се натрупат групи от мутации.

Група учени от САЩ изтъкват , че много от видовете рак наблюдавани при хората са в последно време причинени от вирусни инфекции.

ЛЕЧЕНИЕ

В зависимост от стадия на заболяване се извършват хирургични интервенции , химиотерапия и лъчетерапия. В последно време при лечението на някои тумори се прилага и приемането на средства на билкова основа, но това трябва да стане само успоредно с назначените медицински процедури и в никой случаи самостоятелно .

ЕЛИКСИРТЕ с номера 3 , 18 и 141 се оказаха ефективно средства на билкова основа в помощ на пациентите с туморни заболявания. Съвместните приложения с медицинските процедури водят до голям процент подобряване на здравословното състояние . Всичко това обаче зависи от клиничния стадий, обема на туморната маса,  наличието на метастази . Статистиката показва че обикновено , над 90% от случаите в I и II стадии на пациентите се помага . 

Какво представляват изследваните еликсири?

Това са билкови средства , чиито водно-етанолови екстракти се извличат по специална технология при строго определени условия. По този начин в билковите екстракти се запазва в максимална степен богатата палитра от природни биологично активни вещества – витамини , аминокиселини , полифеноли , кератеноиди , етерични вещества , фитохормони и др. Проведените под мое ръководство разширени микробиологични и вирусологични проучвания показват , че еликсирите са отлично стандартизирани средства с високи стойности на антибактериално и антивирусно действие .  Приложението им както самостоятелно , така и в комбинирана терапия се оказва много ефективно при редица заболявания с бактериална и вирусна етиология . Еликсирите са ефективни средства на билкова основа в помощ на пациенти с туморни заболявания. Многобройните научни наблюдения показват значително подобрение на здравословното състояние на голям брой от пациентите изразяващо се в рязко намаляване на страничните токсични въздействия в резултата на химио и лъчетерапията. Оценявам много високо значението на еликсирите с номера 3, 18 и 141 като ефективни средства на билкова основа в помощ на пациенти с туморни заболявания. Препоръчвам приложението на еликсирите при пациенти с туморни заболявания. Това трябва да става само успоредно с назначаваните медицински процедури .

 

 

 

април 2018г                            Проф д-р МИХАЙЛОВ

 София                                       Д-р по вирусология

                                                    БАН - 0887843920