сряда, 16 март 2016 г.

ЕЛИКСИР 3 - проведени проучвания, мнение за профилактика


Резултати от проведените експериментални проучвания за токсичност и мутагенност на билковият екстракт ЕЛИКСИР 3 с мнение за профилактика и съпътстваща терапия с фармацевтичните лекарствени средства

Проф д-р Йордан Михаилов
Д-р по вирусология

Билколечението днес става все по-актуално, а мястото му в съвременната медицина е безусловно утвърдено с обособяването на фитотерапията като отделен клон на медицинската наука. В много страни билколечението вече е осъществена част от модерната комплексна терапия. Научно е доказано, че билковият извлек в много случаи превъзхожда по фармакологично деиствие и най-пречистените по химичен път лекарствени средства. Многобройните проучвания , проведени в различни лаборатории у нас и в чужбина показват , че билковият извлек като цяло е много по-активен ,отколкото отделните му съставки. Ефективността на профилактиката и лечението с билки се дължи на съдържащите се в тях алкалоиди, флавоноиди, гликозиди, кумарини , етерични масла ,танини, витамини и др. Биостимулаторите, които се намират в лекарствените растения , повишават съпротивителните сили на организма, активират обменните процеси, стимулират имунната защита.   

Цел на изследванията е да се получат данни за наличие или отсъствие на ТОКСИЧНОСТ или МУТАГЕННОСТ на билковия екстракт ЕЛИКСИР 3 върху биологичен тест модел- бели мишки.

Токсичните вещества в растенията имат разнообразно химическо виздействие поради наличието в тях на : токосоалбумини , гликозиди , сапонини , етерични масла , алдехиди , кетони , алкалоиди и др. От тук и локалното –иритативно действие на ЕЛИКСИР 3 е особено важно . За него от значение е входната врата – стомашно-чревния тракт.

РЕЗУЛТАТИТЕ от проведените проучвания показват , че симптоми като повръщане, болки в стомаха, пареза или усилена чревна перисталтика липсват. През периода на изследването се отчита подобряването на храносмилането и повишен апетит.

При проучванията за токсичност водещи са пораженията върху кръвотворната система. За тази цел бяха изследвани следните показатели:

  • Хематологични
  • Молекулярно-биохимични
  • Цитогенетични
  • Срокове на изследване - 1-ви , 10-и и 25-и ден след подаването на ЕЛИКСИР 3
  • Статистически методи - вариационен анализ с определяне на t критерия на Student
Резултатите от проучванията показват, че ЕЛИКСИР 3 не оказва влияние върху кръвотворната система и периферната кръв. Не оказва отрицателни ефекти по отношение на хемопоетичните органи – далак и костен мозък. Продължителното приемане на ЕЛИКСИР 3 не води до отрицателни резултати по отношението на общия брой левкоцити, диференциалната левкоцитна формула. Намерено бе, че ЕЛИКСИР 3 оказва положително въздействие върху антиокислителните процеси в организма. Наблюдава се значително стимулиране на спонтанния репаративен синтез на левкоцитите, което показва, че ЕЛИКСИР 3 стимулира репаративните възможности на клетката. Също така той повлиява положително функцията на неутрофилната популация. Третирането с ЕЛИКСИР 3 не води до повишаване на индуцираните аберации спрямо спонтанната честота в костно-мозъчните клетки. Също така не се установяват реципрочни транслокации в половите клетки.

Извод

Получените данни показват, че ЕЛИКСИР 3 не проявява МУТАГЕНЕН ефект.

Заключение

Проведените комплексни проучвания на ЕЛИКСИР 3 показват неговата добра протективна ефективност и липса на токсично и мутагенно въздействие върху организма. Протективните свойства на ЕЛИКСИР 3 се дължат на многобройните му съставки – витамини , каротеноиди, флавоноиди, киселини и др. Някои от тях проявяват силен антиоксидантен ефект и ефективно отстраняват свободните радикали, действат като КО-фактори в ензимните системи, усилват келтъчната пролиферация и ДНК репарация.

Изводи

ЕЛИКСИР 3 е отлично стандартизиран продукт с нулево токсичност ин витро и ин виво, не предизвкива отрицателни ефекти върху далака и костния мозък, притежава добра протективна ефективност и липса на мутагенен ефект, т.е. ЕЛИКСИР 3 не подпомага организма в образуване на мутации. Притежава нулево цитотоксично действие. Не се наблюдават изменения в клетъчната морфология.

Препоръки

Получените до сега научни резултати ми дават основание да препоръчам ЕЛИКСИР 3 като едно мого добро средство с  антивирусно, анитбактериално и имуностимулиращо действие, с нулева токсичност и липса на мутагенен ефект. ЕЛИКСИР 3 може да се прилага както профилактично, така и лечебно успоредно с фармацевтичните лекарствени средства, назначени от личния лекар на пациента.


Проф. д-р Михайлов
БАН, тел.0887 843920

петък, 4 март 2016 г.

Ефект от приложението на ЕЛИКСИР 21 при коксартроза /Coxarthrosis/ - съпътстваща терапия с фармацевтичните лекарствени средства

Проф. д-р Йордан Михайлов, д-р по Вирусология, Област на компетентност: микробиология, вирусология,
телефон за контакт: 0887843920, БАН

Коксартрозата /артроза на тазобедрената става/ е тежко, хронично заболяване , водещо до тежка инвалидизация. Заболяването започва с увреждане на хрущяла вследствие на неправилното му хранене, в резултат на което ставата губи функцията си на амортизьор. Настъпват усложнения, водещи до пълното износване на хрущяла и триене на костните ставни  повърхности една в друга, което е съпроводено с много силни болки и постепенно намаляване и загуба на функциите на ставата. Появява се мусколен спазъм и скъсяване на крайника. Мускулатурата на болния крак отслабва и се наблюдава нарушение на стойката и походката.

За да не се стигне до тези тежки последици е необходимо своевременно да се започне лечение още в първия стадии на заболяването, тъй като ако то се забави настъпват тежки необратими изменения и влошаване състоянието на пациента. Ако се стигне до това състояние неизбежно се стига до оперативно поставяне на изкуствена става, но не може да се предвиди как организмът ще реагира на това вмешателство.

Изход от това състояние е да се спре процесът на прогресиране на заболяването при вече отключен механизъм и следваща поддържаща терапия и профилактика за предпазване от рецидиви и усложнения. Тук, при това заболяване с успех може да се приема ЕЛИКСИР 21. Постига се подобряване на храненето на хрущяла, стимулира се производството на вътреставна течност, отпускане на спазъма и преодоляване на мускулните контракции. В резултат на приемането на ЕЛИКСИР 21 постепенно започва да намалява и изчезва постоянната болка. Започва да се възстановява правилната стойка и походка, възвръща се изгубеното самочувствие. Нашите лабораторни и клинични наблюдения показват бързо възстановяване на нарушените клинични показател, което от своя страна води до ефективно оздравяване.

ЕЛИКСИР 21 свързва свободните радикали, има силно антиоксидантно действие, подобрява вътреклетъчното дишане, увеличава издръжливостта на организма към външни въздействия, ускорява регенерацията на тъканите, увеличава мускулната сила. ЕЛИКСИР 21, както и всички останали ЕЛИКСИРИ, в резултат на клинични наблюдения показаха, че нямат страничен ефект. Резултатите от приложението на пациентите вътрешно са отчитани чрез сравнителен анализ на базовите рентгенографии с контролните такива през шест месеца.

Заключение

ЕЛИКСИР 21 е перспективно средство с нулева токсичност и висок терапевтичен ефект при заболяването КОКСАРТРОЗА. Всички до сега получени резултати ми дават основание да препоръчам включването на ЕЛИКСИР 21 в комплексното лечение с фармацевтичните лекарствени средства при КОКСАРТРОЗАТА.


февруари, 2016                                               проф.д-р Михайлов
                                                                          БАН, И-т по органична химия