четвъртък, 17 декември 2020 г.

ТУБЕРКУЛОЗА


 

ТУБЕРКУЛОЗА

Световната здравна организация още през 1993 г. изрази тревогата си от тенденцията за нарастване на разпространението на туберкулозата. На практика тази неблагоприятна промяна е започнала от 1985 г. Особеното е, че зачестяват случаите на заболяване от туберкулоза не само в бедните страни по света, но и в почти всички икономически развити страни на Европа и в САЩ. Предполага се, че около 15 милиона от населението в света е засегнато от активна туберкулоза. Много хора смятат, че това заболяване е вече ликвидирано у нас. За съжаление през последните години броят на новозаболелите от туберкулоза в България нараства непрекъснато, като броят на болните се е увеличил над два пъти. Причинителят на болестта е т.нар. бактерия на Кох — Mycobacterium tuberculosis. От него има 4 много устойчиви патогенни типа (човешки, говежди, птичи и миши). Патогенните микроорганизми са широко разпространени в околната среда. Най-чест източник на заразата е болният от туберкулоза, а пътят на заразяване е контактен. От туберкулоза се разболяват предимно хора с потисната имунна система. Тя е хронично инфекциозно заболяване, което се развива в около 90% от случаите в белодробна форма. Други видове туберкулоза са костно-ставна, на бъбреците, кожата, червата и др.

Ефектът от приложението на Еликсир-11 при туберкулозно болни пациенти бе проучен в Държавната белодробна болница — Русе. Двадесет пациенти, страдащи от белодробна и извънбелодробна туберкулоза, бяха изследвани и набюдавани в период на четири месеца. Резултатите от проучването гласят: Еликсир-11 не дава странични ефекти от рода на нефро- и хепатотоксичност и не създава допълнителни алергии у предразположени индивиди. Продуктът действа общоукрепващо при всички форми на белодробна туберкулоза, като няма отчетлива разлика в действието му между белодробните и извънбелодробните форми. Основният терапевтичен ефект на Еликсир-11 е общоукрепващ, апетитовъзбуждащ и засилващ защитните способности на организма. Еликсир-11 е еднакво добре приложим както самостоятелно, така и в комбинация с други туберкулостатици. Продуктът оказва ефекти както при болни с лека форма на туберкулозно заболяване (ВТИ), така и при тежки форми на болестта. Не се наблюдава отклонение в чернодробните и бъбречните параклинични похсазатели.

Друго обстойно триетапно проучване на Еликсир 11 бе проведено от екипа на д-р Цв. Дудевска в Специализираната болница за активно лечение на белодробни болести (СБАЛББ) — Троян. Продуктът бе ползван като допълнително средство при лечение на болни с белодробна туберкулоза. След двумесечно приложение на билковия препарат Еликсир-11 като допълнителна терапия при шест болни с белодробна туберкулоза и във връзка с добрия клиничен ефект лечението на посочените болни бе продължено, като се включиха още двама новооткрити пациенти с туберкулоза. Новите болни бяха обработени диагностично с рентгенови, хематологични, биохимични, микробиологични и фунционални изследвания. За целия период на проучването не са отчетени странични действия или алергични реакции, причинени от билковите тинктури. Резултатите от третия етап на клиничното изследване показаха, че пациентите, приемали Еликсир-11 три месеца, трайно стабилизират състоянието си. Не се наблюдават тласъци и фебрилни периоди през третия етап. Подобрява се самочувствието и апетитът на болните. Бронхо-белодробният синдром се редуцира значително и не се отчитат влошавания на параклиниката. Рентгеноморфологичните изменения се ограничават и всички болни са без бацилоотделяне. Изводите на лекарския екип гласят, че Еликсир-11 е подходящо допълнително средство за лечение на белодробна туберкулоза, успоредно с конвенционалната туберкулостатична терапия. И при тримесечен прием положителните му ефекти се задържат трайно, като допринасят за стабилизиране състоянието на болните и за ускоряване на оздравителните процеси.

Публикацията е част от книгата "ЧУДОДЕЙНИТЕ ЕЛИКСИРИ" на инж. Хлебаров, проф.Михайлов - академично издателство "проф.Марин Дринов" 2009 година


12.2020 г.