събота, 16 май 2020 г.

СИНУЗИТ


 

ЕФЕКТ И КЛИНИЧНО ЗНАЧЕНИЕ НА ЕЛИКСИРИТЕ С НОМЕРА 3 И 44 ПРИ ПАЦИЕНТИ С ДИАГНОЗА СИНУЗИТ
/ ЗАБОЛЯВАНЕ НА ОКОЛОНОСНИТЕ КУХИНИ/ 
 
 
проф.МИХАЙЛОВ Синузитът е едно често срещано, сериозно заболяване на околоносните кухини. Среща се по-често през есенно-зимния период, а също така и през пролетта. За развитие на заболяването от голямо значение е състоянието на имунната система на пациента.
ВИДОВЕ СИНУЗИТ
 Различават се следните видове синузит: остър, хроничен, максиларен, фронтален, етмоидален, свеноидален, пансинузит. Синусите представляват околоносни кухини на брой 8, анатомически свързани с носната кухина посредством изпълнена с въздух система от канали.
ПРИЧИНИ ЗА ВЪЗНИКВАНЕТО НА СИНУЗИТА
Най-важни за възникването на заболяването са: хрема/ринит/, увеличена трета сливица, полипи в носа, понижен имунитет, алергии, бактериални, вирусни или гъбични инфекции. Заболяването е съпроводено с главоболие, често висока температура, втрисане, неразположение, обща отпадналост, хрема, запушен нос, липса на апетит, смущение в обонянието.

УСЛОЖНЕНИЯ, КОИТО МОГАТ ДА ДОВЕДАТ ДО ПО-СЕРИОЗНИ ПРОБЛЕМИ ОТ РАЗВИТИЕТО НА ЗАБОЛЯВАНЕТО
Вследствие на заболяването могат да възникнат следните усложнения: Периорбитален целулит, Менингит, Трайна загуба на обонянието, Мозъчен абцес, Епидурален абцес /абцес извън мозъка/, Остеомелт.

КЛИНИКА ПРИ СИНУЗИТА
СИМПТОМИ:
-Болка в областта на бузите, в областта на лицето
-Зачервяване на носа и бузите, намалено обоняние
-Повишена чувствителност на челния синус
-Болка в областта на слепоочието
-Секреция от носа
-Запушване на носа, дразнене на гърлото
ЛЕЧЕНИЕ НА ЗАБОЛЯВАНЕТО
 Тъй като, това е едно сериозно заболяване главната цел на лечението е премахването на причината за заболяването, намаляването на тежестта на болестта, продължителността на симптомите и предпазване от усложнения. Наред с всички други мерки се пристъпва и към антибиотична терапия, но след излизане на резултатите от проведената антибиограма. По настоящем добър антибиотичен резултат се постига с приложението на антибиотици от групата на пеницилините, цефалоспорините, макролидите.
ЦЕЛ НА ЛЕЧЕНИЕТО
  Целта на лечението е да се подобри здравословното състояние на болния и начина му на живот с приложението на различни както фармацевтични лекарствени средства, пункции, така и на средства на билкова основа.
СЪВРЕМЕННО ЛЕЧЕНИЕ НА СИНУЗИТА
 Дългогдишните научни проучвания и наблюдения показаха, че за да се помогне ефективно на болния следва да се пристъпи и към успоредното приложение на средства на билкова основа. Ето защо днес в лечението на това заболяване се изполуват билковите ЕЛИКСИРИ  на инж. химик Никола ХЛЕБАРОВ. Резултатите  относно ефекта от приложението на Еликсирите с номера 3 и 44 при пациенти с диагноза синузит показаха, че те влияят изключително благоприятно върху здравословното състояние на болния. Те указват подчертано имуностимулиращо, антибактериално, антивирусно и антимикотично действие. Получените както лабораторни, така и клинични резултати показват, че еликсир 44 демонстрира високи стойности на инхибиторен ефект върху голям брой патогенни бактериални щамове. Същото се отнася и за изследвания еликсир 3. Механизмът на действие и на двата еликсира най-вероятно е свързан с увреждане на клетъчната стена на микроорганизмите, в случая на микроорганизмите, причинители на заболяването. Тези данни според нас са от голямо значение, особено при стафилококовите гнойновъзпалителни инфекции, чиито причинители, както е известно са широко разпространени и  се отличават с висока резистентност при лечение. Проведените под мое ръководство проучвания върху клиничния ефект на ЕЛИКСИРИТЕ с номера 3 и 44 ми дава основание да напрвя извода, че те са абсолютно необходими за лечението на пациенти с диагноза синузит.

 Публикува се със съкращение.
05.2020 г.            Проф.д-р Михайлов    
  София                БАН, Тел.0887 843920