събота, 8 април 2023 г.

КОЛИЕНТЕРИТ


 

КОЛИЕНТЕРИТ

  билкови Еликсири с номера 49, 178, 630, 749

Колиентеритите са остри чревни инфекциозни заболявания от групата КОЛИИНФЕКЦИИ, които се причиняват от различни сероферментативни типове ентеропатогенни колибактерии. Е.coli е един от най-важните в медицински и биологичен аспект бактерии. Той е чест причинител на диарогенни и недиарогенни заболявания при човека и животните, причинител на вътреболнични инфекции, нормален обитател на чревната микрофлора. Според клинико-епидемиологичните особености на заболяванията различаваме няколко вида бактерии: ентеропатогенни, ентеротоксигенни и ентероинвазионни. Извор на инфекцията са болните и заразоносителите. Заразяването е по контактно-битов път или чрез хранителните продукти. Бактерията предизвиква възпаление на тънките черва, като при по-леките форми честотата на изхожданията и повръщанията е по-малка. При по-тежките форми изпражненията са течни. При пациентите се наблюдават упорити повръщания и обезводняване, бързо спадане на теглото. Необходимо е да отбележим, че тази бактерия причинява на човека множество заболявания, засягащи различни органи, но главно в интестиналния тракт и уринарната система като предизвиква ентерити, ентероколити, пиелонефрити, цистити, пневмонии, сепсиси.

ЛЕЧЕНИЕ

      Лечението включва диетолечение, етиологично лечение. В  началния етап се използват широкоспектърни антибиотици, които при наличие на повръщане се прилагат интрамускулно. Най-често използваните в лечението: полимиксин М сулфат, хлороцид, сигмамицин, фуразолидон, колимицин, ампицилин и химиотерапевтични лекарства. Борба с дехидратацията и такава с нарушената хемодинамика и метаболизъм.

Еликсирите разработени от инж.химик Никола Хлебаров с номера 49, 749, 630 и 178 се оказаха ефективно помощно средство прилагани успоредно с фармацевтичните лекарства при лечение на колиентерит. Еликсирите са водно-етанолови екстракти от подбрани билкови комбинации, богати на биологично-активни субстанции, полифеноли, витамини, каротеноиди, етерични масла. Еликсирите с номера 49, 749, 630, 178 са отлично стандартизирани  средства с  високи стойности на антибактериално действие. Приложението им се оказва много ефективно, изразяващо се в значително бързо подобрение на здравословното състояние на пациенти с колиентерит.                                             

 

Публикува се със съкращение.

март, 2023 г.                                      София