четвъртък, 16 юли 2020 г.

ТРЕВОЖНО – ДЕПРЕСИВЕН СИНДРОМПРОФ. Д-р МИХАЙЛО
   Д-Р ПО ВИРУСОЛОГИЯ
ТРЕВОЖНО – ДЕПРЕСИВЕН СИНДРОМ

 Тревожно-депресивния синдром е много сериозно заболяване, което е неизбежна част от нашия живот. През последните години все по-голям брой хора са засегнати от това заболяване. То е вид психично разстройство, като водещ симптом е чувството за ЗАСТРАШЕНОСТ, ПРИТЕСНЕНИЕ, УСЕЩАНЕ ЗА ЗАПЛАХА. Тези чувства присъстват постоянно в психичния живот на пациента.

ПРИЧИНИ

Причините са многофакторни, на първо място се поставя Генетичността т.е. как са протекли първите години от живота на пациента. Постоянно нервно напрежение. Ежедневно притеснение дължащо се на различни фактори.

КЛИНИЧНА КАРТИНА НА БОЛЕСТТА

 Клиничната картина е характерна: нервновегетативни изяви, изявяващо се като изпотяване, характерни промени в артериалното налягане, промени в сърдечната честота, напрегнатост, треперене, скованост на тялото, чувство на тежест в стомаха. Генерализираната тревожност означава напрежение, безпокойство. Това е индивидуална психологическа характеристика, която се проявява със силна тревожност при безобидни ситуации. Наблюдава се също така усещане за нереалност на случващото се и страх от загуба на контрол, сърцебиене.

ЛЕЧЕНИЕ

 За генерализираната тревожност има няколко класа лекарства, които се прилагат в медицинската практика. Най-често се прилагат бензодиазепините, които имат бърз седативен ефект. Тяхната ефективност обаче бързо намалява при продължителна употреба. Освен това като страничен ефект се наблюдава създаването на физическа и психическа зависимост. Ето защо за преодоляването на тази зависимост е необходимо успоредното приложение на лекарствени средства на билкова основа.

СЪВРЕМЕННО ЛЕЧЕНИЕТО

НАПРАВЛЕНИЕ – АЛТЕРНАТИВНА МЕДИЦИНА

  Целта на алтернативната медицина по отношение на лечението на ГЕНЕРАЛИЗИРАНАТА ТРЕВОЖНОСТ се състои в това , че с помощта на съвместното приложение на фармацевтични лекарствени средства и средствата на билкова основа да помогнем бързо и успешно на болния.  

ЕФЕКТ от СЪВМЕСТНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ на ЕЛИКСИРИТЕ с номера 114, 280, 326, 337, 396 и ФАРМАЦЕВТИЧНИТЕ ЛЕКАРСТВЕНИ СРЕДСТВА

 Ефекта се състои в това, че постепенно намалява наблюдаваната тревожност при болния, а тя е индивидуална психологическа характеристика. С помощта на съвместното приложение на фармацевтичните лекарствени средства и ЕЛИКСИРИТЕ намалява безпокойството за битови и други дразнители. Благодарение на това съвместно приложение настъпва видимо облекчаване на здравословното състояние на болния. Считам, че ЕЛИКСИРИТЕ С НОМЕРА 114, 280, 326, 337, 396 са абсолютно необходими при провеждането на лечението на болни с диагноза Генерализирана тревожност.

 Публикува се със съкращение.

07.2020 г.          Проф.д-р Михайлов                                       София                   БАН, Тел.0887 843920