понеделник, 26 март 2018 г.

ПОЛИПИ


ПОЛИПИ /доброкачествени образования/
Профилактичен и лечебен ефект на ЕЛИКСИРИТЕ с номера 57,299, 301 и 721 при диагностициране на ПОЛИПНО ЗАБОЛЯВАНЕ


 
 
 
 
Проф.д-р Й.Михайлов
д-р по вирусология

Полипна Болест.
Изразява се в появата на ПОЛИПИ – разрастване на лигавицата . Те се образуват във всички кухини на тялото и представляват свръхразрастването на видоизменени клетки на лигавицата, на орган и изпъкващо над повърхността. Полипите /израстъците/ са опасни, тъй като могат да предизвикат продължителни кръвотечения.
Причина за появата на полипите.
Най-новите научни проучвания показват , че най-вероятната причина за появата на полипите е лошата екологична среда , качеството на водата , генномодифицираната храна , стресът и други причини, например- Хормонални причини .
Видове полипи.
Различаваме следните видове полипи:
-полипи на носа
-полипи на матката
-полипи на носната лигавица
-полипи на червата,влагалището
Симптоми.
Болестта е трудна за разпознаване . Единствен изход е определянето с помоща на хистологичен анализ.
Характеристика на различни видове ПОЛИПИ:
1.    Полип на носната лигавица /полип в носната кухина/ - Представлява локално насъбиране на отточна течност в носната лигавица с хиперплазия на свързаната с нея субмукозна съединителна тъкан.
2.    Полипи на матката – Представляват израстъци прикрепени към вътрешната стена на матката . Смята се , че хормоните играят ключова роля за появяването на тези полипи.
3.    Полипи на тялото на матката – Представляват сравнително често заболяване , доброкачествено туморно образувание на ендометриума. 
Лечение при различните видове полипи.
1.Наблюдение
2.Медикаменти. Различни хормонални препарати – напр. Прогестини и ганадотропин.
3.Кюртаж
Тъй като до сега причината за появата на полипите е неизвестна и няма превенция на състоянието в случая е необходимо да се поддържа здравето на репродуктивната система и да се правят редовни гинекологични прегледи.
Цел на лечението
Подобряването на здравословното състояние на болния и начина му на живот . За тази цел се прилагат както фармацевтични лекарствени средства , така и такива на БИЛКОВА ОСНОВА.
Съвременно лечение на полипната болест /Съгласно изискванията на добрата лечебна практика/
Проведените от нас дългогодишни научни наблюдения и изследвания над болни с диагноза ПОЛИПНА БОЛЕСТ показаха , че за да се помогне ефективно на болния следва да се пристъпи и към успоредното приложение на средства на билкова основа.
Днес при лечението на полипната болест се използват и билковите ЕЛИКСИРИ на инж.химик Никола ХЛЕБАРОВ . Те представляват водно-етанолови екстракти от подбрани билкови комбинации , богати на биологично-активни субстанции , богати на полифеноли, витамини , каротиноиди , етерични масла и др. ЕЛИКСИРИТЕ помагат за детоксикацията на организма и неговото прочистване, облекчаване на възпалението и свиването на полипите. Също така те се използват за превенция и за намаляване на риска от усложнения.
Резултати
Получените резултати ОТНОСНО профилактичния и лечебен ефект на ЕЛИКСИРИТЕ с номера 57, 299, 301 и 721 при диагностицирано заболяване ПОЛИПИ показват , че те влияят изключително благоприятно на здравословното състояние на болния. Те оказват много добро имуностимулиращо действие . Благодарение на тези качества на ЕЛИКСИРИТЕ с посочените номера се постига широк спектър на въздействие върху организма на болния .
Проведените под мое ръководство научни наблюдения показват  че ЕЛИКСИРИТЕ могат и следва да се прилагат както самостоятелно, така и успоредно с необходимите за болестта фармацевтични лекарствени средства.
Изводи
Проведените под мое ръководство наблюдение и проучвания относно профилактичния и лечебния ефекти на еликсирите с номера 57,299, 301 и 721 при диагностицирано заболяване ПОЛИПИ/полипна болест/ ми дават основание да направя извода , че те са абсолютно необходими за болните с тези диагнози 

16 март 2018г                       Проф д-р МИХАЙЛОВ
 София                                       Д-р по вирусология
                                                    БАН - 0887843920