събота, 18 юли 2015 г.

Стомашно-чревни заболявания

Eликсирите успешно подпомагат оздравителния процес при пациенти с гастрит и други стомашно-чревни заболявания

Проф. д-р МИХАЙЛОВ, д-р по вирусология
Област на компетентност: Микробиология, вирусология

Стомашно-чревните инфекции обхващат голяма група инфекциозни заболявания, в клиничната картина, на които е увреждане на храносмилателната система /стомашно-чревния път/. В тази публикация от особено голямо значение е разглеждането на ХЕЛИОБАКТЕРИОЗАТА, която представлява остро инфекциозно заболяване, протичащо като остър или хроничен гастрит, дуоденална или стомашна язвена болест.

Източник на заболяването е болния човек, пътищата за заразяване не са изменени, но сега вече се допуска, че заразяването се осъществява по алиментарен или пряк контакт. Възприемчивостта е висока. Бактериите са причина за гастрита и то най-вече във връзка с намаляването на киселата секреция на стомаха, която позволява да бактериите, намиращи се в храните да оцеляват и да се размножават като предизвикват възпаление на стените на органа. Увреждането на стомашната лигавица има за краен резултат намаляване на образуването на стомашен сок.

Важна част от отговорността за произхода на гастритите и язвите сега вече се приписва на едни бактерии, живеещи в стомаха: ХЕЛИКОБАКТЕР ПИЛОРИ. От устата причинителят попада в стомашната лигавица, в пилора или дуоденома. Там причинява възпалителен процес чрез отделяне на ензими и цитоксини. Заболяването протича като остър или хроничен гастрит, стомашна или дуоденална язвена болест с характерните за тях болков синдром, повръщане, гадене, тежест.

Много е важно да установим има ли наличие на ХЕЛИКОБАКТЕР ПИЛОРИ в стомашната лигавица. А това се осъществява чрез изследване на стомашния сок.

ПРОГНОЗАТА е сериозна предвид възможността на протрахирано протичане на хламидииния възпалителен процес и хронифицирането му.

ЛЕЧЕНИЕ. По принцип основното средство са тетрациклините, а като алтернативно средство в резултат на нашите дългогодишни наблюдения ние препоръчваме и приложението на ЕЛИКСИРИТЕ.

У нас в България през последните години успешно се прилагат билковите ЕЛИКСИРИ на инж. химик НИКОЛА ХЛЕБАРОВ като профилактични и подпомагащи оздравителния процес средства. С цел изясняване на механизма и ефекта от действието им бяха проведени разширени лабораторни и клинични наблюдения на пациенти от голям брой специалисти. Установено бе, че към билките бактериите не npивикват, т.е. губи се резистентността. Също така за разлика от антибиотиците при тях липсват странични ефекти и могат да се прилагат успешно с фармацевтичните лекарствени средства.

Проведените многогодишни наблюдения над пациенти приемащи ЕЛИКСИРИТЕ показват, че те имат сериозно място в лечебната практика като средства подпомагащи оздравителния процес. Това ми дава основание да ги препоръчам като профилактични и подпомагащи лечебния процес средства, успоредно с фармацевтичните такива.

14 юли 2015 г.
София