петък, 8 август 2014 г.

Ефект от приложение на ЕЛИКСИРИТЕ при болни с туморни заболявания, обект на химио- и/ или лъчелечение

Разработка
проф. д-р Йордан МИХАЙЛОВ, д-р по Вирусология

Последните данни, публикувани от СВЕТОВНАТА ЗДРАВНА ОРГАНИЗАЦИЯ, във връзка с раковите заболявания показват, че те в последните няколко години в световен мащаб не намаляват. Днес е известно, че на първо място сред, причините за появата на туморните заболявания стоят редица онкогенни фактори, които влияят върху появата и развитието на болестта: дразненията, хормоните, космическите лъчения, понижението /срива/ на имунната защита, вируси, бактерии, паразити. При раковите тъкани темпът на разрастване надвишава нормалния темп, необходим в такива случаи и разрастващите се ракови клетки "подпират" съседните тъкани. Раковите тъкани се разпростират до такава степен, че направо поглъщат заобикалящите ги нормални тъкани.

На сегашния етап за лечение на пациенти с дадена неоплазия се прилага лъчево или химично лечение. Обаче в голям процент при пациентите с такова лечение се наблюдава силно изразена недостатъчност на имунната система, изразяваща се в нарушение на нейните функции, а тя е важен фактор за здравословното състояние на организма.

При прилагането на химиотерапията, вследствие на срив на имунната система, се наблюдава нулева фагоцитарна и антиокислителна активности, незадържане действието на чревните паразити върху организма, поява на вирусни и бактериални инфекции и най-вече на заболявания, причинени от хламии. Болният развива имунодефицитен синдром, съпроводен със слабост, неразположение, сънливост, субфебрилна телесна температура или малко по-висока от нея - 37,1° - 37,2° С.

Тук при това лечение изглежда не е "огледан този много важен въпрос вследствие на химиотерапията настъпва срив на имунната система и от там отключването на гореспоменатите проблеми. Този срив на имунната система се получава винаги при всяко туморно заболяване на организма. За това е необходимо при всяко лечение на тумори да се започне с прочистване на организма и унищожаването на чревните паразити. Същите по литературни данни са в 98% от хората - човек не умира от туморното въздействие, а от чревните паразити, вследствие на срив на имунната система. Същото е положението при вирусните и бактериалните инфекции.

Резултатите от нашите проучвания показват, че приемането на ЕЛИКСИРИТЕ довежда до бързо нормализиране на активността на имунната система и от там до бърз лечебен ефект. Това се дължи на високото съдържание в еликсирите на витамини, минерални вещества, соли и др., които стимулират както активността на имунната система, така и на организма като цяло. Също така бе доказано, че ЕЛИКСИРИТЕ имат мощно антивирусно, антибактериално и антипаразитно действие.

Това е от голямо значение, като се има предвид и "вирусната теория" за възникването на туморните заболявания. Тази теория не само от нас, но и от голям брой учени най-пълно обобщава натрупаните до сега клинико-терапевтични наблюдения, според които вирусите също следва да се разглеждат като потенциални онкогенни фактори, способни да индуцират неопластичен процес или да се включат в неговия механизъм.

Разширените, както лабораторни, така и клинични изследвания показват, че ЕЛИКСИРИТЕ са отлично стандартизирани средства на билкова основа. Отличават се с нулева токсичност, не създават резистентност, активно стимулират имунната зашита на организма, като повишават имунния отговор и по такъв начин осигуряват целостта, хомеостазата, вътрешното равновесие и индивидуалността на организма.ЕЛИКСИРИТЕ предпазват от вредно въздействие ТИМУСЪТ, който е ръководният орган на имунната защита, а от там на противотуморния имунитет.

Отрицателен фактор върху имунната защита на организма и като последствие срив на имунната система са въздействия на лъчевото лечение. При него се получава облъчване, както върху туморните клетки, така и върху здравите клетки на организма. Това е слабото място на лъчетерапията - при нея липсва избираемост между туморни и здрави клетки / Тошков, Ас. и кол., Имунология, Сф.,1968, стр. 176/.

Проведените проучвания в това направление от НАЦИОНАЛНИЯ ЦЕНТЪР ПО РАДИОБИОЛОГИЯ И РАДИАЦИОННА ЗАЩИТА показват, че ЕЛИКСИРИТЕ успешно защитават организма при външно гама облъчване, като показател за това е липсата на промени в молекулярно-биохимичната, хематологична и цитологична картина.

В ЗАКЛЮЧЕНИЕ следва да се препоръча приемането на ЕЛИКСИРИТЕ  като профилактично средство, и като такова за стимулиране на имунната система.

 /публикува се със съкращение/

08.08.2014, София