събота, 31 януари 2015 г.

Грипна епидемия


Еликсирите като профилактични помощни средства в една грипна обстановка

Проф. д-р Михайлов, вирусолог

Днес грипът заедно с останалите остри респираторни заболявания е един от сериозните проблеми на здравеопазването, медицинската наука и икономика. При това грипната инфекция заема винаги първо място сред острите респираторни заболявания.
По настоящем разполагаме с богата информация относно хода и протичането на грипната инфекция у човека. През последните години се натрупаха и много данни за хода на протичане на грипа, както в домашните, така и в дивите животни птици. Грипните епидемии при хората причинят временна нетрудоспособност с големи икономически загуби. Грипът може да протече и като доста тежко заболяване, придружено с временна загуба на трудоспособност.
Причинителят на грипната инфекция, грипният вирус, може да се счита без преувеличение, че е един от вирусите изучен най-подробно. Днес е доказано напълно генерализацията на инфекциозния процес, при която вирусът и токсичните субстанции увреждат ред органи и системи. Входна врата на грипните вируси е покривният епител на лигавицата на дихателните пътища. Възможно е проникване на вирусите и през конюктивитите. Те преодоляват бариерата на клетъчната стена чрез прикрепване към мукопротеидните рецептори. Вирусната репликация става в клетъчната цитоплазма. Освободените вируси атакуват епителите на по-долните отдели на дихателните пътища, достигайки до малките бронхи и алвеолите. Следващата стъпка на инфекциозния процес започва с проникването на вирусите в кръвообръщението /виремия/.
При повечето болни грипното заболяване започва внезапно, като началните признаци са най-често инфекциозно-токсични, студени тръпки, втрисане, повишение на температурата, която за кратко време достига до 39-40 градуса.
Клиничната картина - главоболие, замайване, анорексия, адинамия, отпадналост, болки в мускулите на цялото тяло, особено на тези по врата, гръбнака и крайниците, болки по костите и ставите. Общото състояние видимо е тежко увредено.
Лечение. Лечението на болните се провежда срещу интоксикацията и настъпилите усложнения.
Сериозността на този проблем ни насочи към проучването на въпроса възможно ли е с помощта на Еликсирите да помогнем на пациентите като ги прилагаме за профилактика и подпомагане благоприятно развитие на болестния процес. Отговор на въпроса получихме от нашите дългогодишни наблюдения, проведени под мое ръководство върху голям контингент от пациенти. Успоредното им приложение с предписаните фармацевтични средства показва, че това е един добър избор при лечението на това заболяване.

/със съкращение/


15.01.2015                                            проф.Йордан Михайлов