събота, 16 май 2020 г.

СИНУЗИТ


 

ЕФЕКТ И КЛИНИЧНО ЗНАЧЕНИЕ НА ЕЛИКСИРИТЕ С НОМЕРА 3 И 44 ПРИ ПАЦИЕНТИ С ДИАГНОЗА СИНУЗИТ
/ ЗАБОЛЯВАНЕ НА ОКОЛОНОСНИТЕ КУХИНИ/ 
 
 
проф.МИХАЙЛОВ Синузитът е едно често срещано, сериозно заболяване на околоносните кухини. Среща се по-често през есенно-зимния период, а също така и през пролетта. За развитие на заболяването от голямо значение е състоянието на имунната система на пациента.
ВИДОВЕ СИНУЗИТ
 Различават се следните видове синузит: остър, хроничен, максиларен, фронтален, етмоидален, свеноидален, пансинузит. Синусите представляват околоносни кухини на брой 8, анатомически свързани с носната кухина посредством изпълнена с въздух система от канали.
ПРИЧИНИ ЗА ВЪЗНИКВАНЕТО НА СИНУЗИТА
Най-важни за възникването на заболяването са: хрема/ринит/, увеличена трета сливица, полипи в носа, понижен имунитет, алергии, бактериални, вирусни или гъбични инфекции. Заболяването е съпроводено с главоболие, често висока температура, втрисане, неразположение, обща отпадналост, хрема, запушен нос, липса на апетит, смущение в обонянието.

УСЛОЖНЕНИЯ, КОИТО МОГАТ ДА ДОВЕДАТ ДО ПО-СЕРИОЗНИ ПРОБЛЕМИ ОТ РАЗВИТИЕТО НА ЗАБОЛЯВАНЕТО
Вследствие на заболяването могат да възникнат следните усложнения: Периорбитален целулит, Менингит, Трайна загуба на обонянието, Мозъчен абцес, Епидурален абцес /абцес извън мозъка/, Остеомелт.

КЛИНИКА ПРИ СИНУЗИТА
СИМПТОМИ:
-Болка в областта на бузите, в областта на лицето
-Зачервяване на носа и бузите, намалено обоняние
-Повишена чувствителност на челния синус
-Болка в областта на слепоочието
-Секреция от носа
-Запушване на носа, дразнене на гърлото
ЛЕЧЕНИЕ НА ЗАБОЛЯВАНЕТО
 Тъй като, това е едно сериозно заболяване главната цел на лечението е премахването на причината за заболяването, намаляването на тежестта на болестта, продължителността на симптомите и предпазване от усложнения. Наред с всички други мерки се пристъпва и към антибиотична терапия, но след излизане на резултатите от проведената антибиограма. По настоящем добър антибиотичен резултат се постига с приложението на антибиотици от групата на пеницилините, цефалоспорините, макролидите.
ЦЕЛ НА ЛЕЧЕНИЕТО
  Целта на лечението е да се подобри здравословното състояние на болния и начина му на живот с приложението на различни както фармацевтични лекарствени средства, пункции, така и на средства на билкова основа.
СЪВРЕМЕННО ЛЕЧЕНИЕ НА СИНУЗИТА
 Дългогдишните научни проучвания и наблюдения показаха, че за да се помогне ефективно на болния следва да се пристъпи и към успоредното приложение на средства на билкова основа. Ето защо днес в лечението на това заболяване се изполуват билковите ЕЛИКСИРИ  на инж. химик Никола ХЛЕБАРОВ. Резултатите  относно ефекта от приложението на Еликсирите с номера 3 и 44 при пациенти с диагноза синузит показаха, че те влияят изключително благоприятно върху здравословното състояние на болния. Те указват подчертано имуностимулиращо, антибактериално, антивирусно и антимикотично действие. Получените както лабораторни, така и клинични резултати показват, че еликсир 44 демонстрира високи стойности на инхибиторен ефект върху голям брой патогенни бактериални щамове. Същото се отнася и за изследвания еликсир 3. Механизмът на действие и на двата еликсира най-вероятно е свързан с увреждане на клетъчната стена на микроорганизмите, в случая на микроорганизмите, причинители на заболяването. Тези данни според нас са от голямо значение, особено при стафилококовите гнойновъзпалителни инфекции, чиито причинители, както е известно са широко разпространени и  се отличават с висока резистентност при лечение. Проведените под мое ръководство проучвания върху клиничния ефект на ЕЛИКСИРИТЕ с номера 3 и 44 ми дава основание да напрвя извода, че те са абсолютно необходими за лечението на пациенти с диагноза синузит.

 Публикува се със съкращение.
05.2020 г.            Проф.д-р Михайлов    
  София                БАН, Тел.0887 843920

                                                   

 

петък, 1 май 2020 г.

Остри вирусни респираторни заболявания

                ПРИЛОЖЕНИЕ НА ЕЛИКСИРИТЕ ПРИ ВИРУСНИ      ИНФЕКЦИИОстри вирусни респираторни заболявания
Най-разпространената група инфекциозни заболявания е на острите вирусни респираторни заболявания (около 60% от всички заболели). Те са въздушно-капкови инфекции с вирусна етиология, които протичат епидемично и пандемично и са широко разпространени в света. Прогнозите сочат, че през следващите години заболяваемостта ще се увеличи. Това налага прилагането на нови и допълнителни средства в лечението и профилактиката на вирусните заболявания.
В Институт „Пирогов“ — София, проф. д-р В. Михайлова проведе проучвания на ефекта от приложението на Еликсир-9 при пациенти с хирургически заболявания на белите дробове, усложнени с възпалителни промени (2003 г.). Получените резултати показват, че общото състояние на  лекуваните паралелно с Еликсир-9, се подобрява за 5—7 дни, а продължителността на лечението е 18 дни. При пациентите от контролната група периодът е съответно 7—10 и 22—23 дни. При  лекуваните с Еликсир-9, проследяваните показатели се нормализират за по-кратък период в сравнение с тези от контролната група. Анализът от сравнението на резултатите в двете групи дава основание да отчетем и подчертаем значението на Еликсир-9 в постигането на по-бърз и по-добър терапевтичен ефект в групата, в която бе приложен.
В Диспансера по белодробни болести (ДББ) — Русе, бе проведено проучване на Еликсир-З в комплексното лечение на болни с хроничен бронхит в стадии на обостряне. Отбелязано бе положителното действие на тинктурата върху функционалните показатели. Пикфлоуметрията преди и след инхалирането директно доказва дезобструктивното и секретолитичното свойство на препарата, което не е описано досега в подобни проучвания. Всяко едно лекарствено средство, приложено локално, носи потенциална опасност за иритативно действие, докато Еликсир-З няма увреждащо действие и ефектът при неговата употреба е дори бронходилатация. Това подсказва възможността за употребата му и при пациенти с бронхиална астма, туберкулоза, бронхиектазии и др.
Резултатите окачествиха ефективността на продукта като: добро действие върху обективната симптоматика при болните с бронхообструктивни белодробни заболявания; добро повлияване в кратки срокове на фунционалните показатели при тези болни; липса на отбелязани странични действия и доброто субективно възприемане на препарата; възможността след начално отзвучаване на симптоматиката терапията да се продължи при домашни условия. Еликсир З бе препоръчан от лекарския екип за употреба от специализираната и общотерапевтична мрежа при случаи на хронична обструктивна белодробна болест, както и при други хронични белодробни заболявания с подобна симптоматика.
Клинично проучване на ефекта на Еликсир-27, проведено от лекарски екип в ДББ — Русе, показа много добър ефект на продукта като помощно средство към основната лекарствена терапия на бронхиалната астма от инфекциозно-алергичен тип. Състоянието на болните бе проследено при стационарното им лечение, впоследствие и амбулаторно до посочения срок. Отчетени бяха ефекти от помощното действие на тинктурата по клинични критерии: общо състояние, физикален статус, аускулаторна находка, наличие или отсъствие на цианоза, както и параклинични показатели — ЕКГ, ФИД, рентгенографски контрол, при Аса кои—КАС. Заключенията показват, че Еликсир 27 може да се използва като помощно средство към основната лекарствена терапия на бронхиалната астма от инфекциозно-алергичен тип с много добър ефект. Ефектът от Еликсир 27 е общоукрепващ, отхранващ, бронходилатиращ (намалява бронхоспазъма). Продуктът се понася добре от човешкия организъм самостоятелно и в съчетание с лекарствени средства, като не дава странични токсични и алергизиращи ефекти и е напълно безвреден.
В същото лечебно заведение друго клинично проучване показа, че Еликсир 26 е много ефикасно помощно средство по отношение лечението на неспецифичните възпалителни заболявания на горните дихателни пътища и бронхите. Приложен като симптоматично средство и самостоятелно, Еликсир 26 спомага за по-доброто отшумяване на възпалителния процес, укрепва общото състояние, въздейства като локално антисептично средство на носоглътката и бронхите. 
       Публикацията е част от глава трета на книгата "ЧУДОДЕЙНИТЕ ЕЛИКСИРИ" на инж. Хлебаров, проф.Михайлов - академично издателство "проф.Марин Дринов" 2009 година

2009 г.                                          Инж.Н.Хлебаров
                                                          Проф. Д-р Михайлов