събота, 29 ноември 2014 г.

Проблеми с простатата

Еликсирите в помощ при проблеми с простатата
/проф. д-р МИХАЙЛОВ/

Преди да разгледаме профилактичния и лечебен ефект на ЕЛИКСИРИТЕ, следва с няколко думи да разясним какво представлява простатната жлеза и нейната функция, а тя е да секретира течност /простатен секрет/, който е важна съставка на семенната течност. Основните заболявания поразяващи простатната жлеза са: инфекции /простатит/, увеличаване на жлезата свързано с процеса на застаряване, доброкачествена хипертрофия от простатен аденом, рак. Често инфекцията е причинена от бактерии, които достигат до жлезата чрез кръвообръщението. Тук влизат гонококите, които са патогенен агент на гонореята и други бактерии като стафилококите, стрептококите и колибактериите. Важна роля днес се преписва на инфекциите от Ureoplasma urealyticum and chlamydia trachomatis.

Симптоми на инфекция на простатита

Сред тях са: температура, болки в областта на кръста, често уриниране, болки по време на дефекация, инфектирана урина с наличие на кръв.

Съществува и често се наблюдава хроничния простатит. Той  се проявява като постоянно и леко възпаление с болки в кръста, смущения в уринирането и в сексуалните контакти, а също така  сутрешно секретиране от пениса.

Проведените от нас клинични проучвания на ефекта от ЕЛИКСИРИТЕ върху основните заболявания, поразяващи простатната жлеза показват тяхното благоприятно влияние изразяващо се с противовъзпалително и диуретично действие. Биологично-активните съставки в билките оказват подчертано положителен ефект на пациентите при проблеми с простатата. След проведените от нас клинични проучвания бе установено изчезването на инфекцията /простатита/, нормализиране функцията на жлезата, а оттам и намаляване до пълно изчезване на хипертрофията, дьлжаща се на простатен аденом.

събота, 4 октомври 2014 г.

Възникване на кисти

Причинно-следствена връзка за възникването на кистите в различни органи на човешкия организъм
/Авторско изследване/
Проф. Д-р Йордан Михайлов


В началото на изследването направихме, справка каква е дефиницията за киста /Cysta/ според Световната здравна организация / СЗО /. Същата гласи: кистата e ненормален, кух тумор с течно или полутечно съдържимо, имащ мембранозна обвивка. В медицинската практика срещаме различни видове кисти по произход и по органно находище. Напр. киста на Бейкър— поплитеален бурсит /наблюдава се най-често при дегенеративни ставни заболявания/; Бартолинова киста; киста на Блесиг; киста на Бойе - неболезнено увеличение на субхиодната бурса, подхиоидната кост; Каупърова киста - ретенционна киста на една от каупъровите жлези; ретенционна киста - истинска киста образувана в жлеза вследствие на нарушение на оттока на секрета й; киста на Гартнер — кистичен тумор, развил се от затворения рудиментарен канал, остатък от мезонефрона; хеморагична киста — киста, изпълнена с кръв; хидатидна киста - ларвения стадии на кучешката тения и други тении от род Echinococcus, ларвите съдържат дъщерни ларви, всяка една с много сколекси; киста на Тарлов - периневрална киста, намираща се в основата /долната част/ на гръбначния мозък, богата на симптоматика; травматична киста.

По произход кистите могат да бъдат вродени или придобити, последните се образуват при наличие на чужди тела, около които се образува /формира/ съединително-тъканна мембрана със защита цел. Кистите могат да бъдат овариални, бъбречни, панкреатични, чернодробни.
От всичко изтъкнато до тук се вижда какво представляват кистите, развитието им и причинно- следствената връзка за тяхното възникване в организма на човека.
В нашето проучване обърнахме внимание на няколко заболявания, особено важни за здравословното състояние на организма. Тук се отнасят:

1/ КИСТОЗЕН БЪБРЕК/ ДЕГЕНЕРАЦИЯ ПОЛИКИСТОЗА НА БЪБРЕЦИТЕ/ Generation polykystoza zenum/
 Етиологията не e напълно изяснена. По последни данни изследванията говорят за бактериален и паразитен произход /ехинококи, цистицерки/. Заболяването може да протече безсимптомно в течение на години. Понякога дава тежест в поясната област, хематурия, главоболие. Диагнозата се осигурява с рентгеново изследване, болестта има хроничен вървеж.

ЛЕЧЕНИЕТО е предимно симптоматично.

ПРОГНОЗАТА до периода на запазена бъбречна функция е добра, а по-късно е възможно да се влоши. Трудоспособността в ранните стадии е запазена, а в напредналите стадии трайно загубена.

2/ КИСТА НА ЗАДСТОМАШНАТА ЖЛЕЗА/ Cystae pancreaticae
Според произхода си кистите биват: ретенционни - при запушване или притискане на отводните канали на жлезата; дегенеративни – развиват се на базата на кръвоизливи, некроза или възпаление на жлезата; пролиферационни -имат неопластичен характер; паразитни - ехинококови мехури, цистицеркоза.
ЛЕЧЕНИЕТО е хирургично. Прави се пълна ексцизия на тумора.
ПРОФИЛАКТИКАТА при първите два вида кисти се състои в навременно лечение на холе - и панкреолитиазата. При паразитози - с антипаразитни средства.
ПРОГНОЗАТА зависи от естеството на тумора и наличността на усложнение.

Предвид значимостта на проблема, а именно причинно-следствената връзка за визникването на кистите в различни органи на човешкия организъм и нуждата от профилактични  средства от инж. Никола ХЛЕБАРОВ бяха разработени т.н. ЕЛИКСИРИ. В съзвучие със световната тенденция за най-пълно използуване на лекарствените растения за профилактични  цели те представляват билкови извлеци на водно-спиртна основа. Замисълът е да се използуват богатите природни ресурси, хилядолетния опит и творчеството на народната медицина, традициите на българската фитотерапия и съвременните успехи на фитохимията. Реализирането на тази задача са осъществи чрез провеждането на съвременни научни експерименти с активното участие на ботаници, фитотерапевти, фармаколози, медици, клиницисти и др.

Ефектът от приложението на ЕЛИКСИРИТЕ се изразява в следното:
— висок антибактериален и антивирусен ефект
— имуностимулиращо действие
— увеличават защитните сили на организма срещу редица заразни и паразитни болести
— лесно се приемат от рецепторите на организма, не предизвикват алергии и други отрицателни странични явления
— представляват ефективна физиологична форма на профилактика и рехабилитация на организма 

ЕЛИКСИРИТЕ се свързват със свободните радикали, имат силно антиоксидантно действие, подобряват вътреклетъчното дишане, увеличават издръжливостта, подобряват мозъчните, функции, ускоряват регенерацията,  увеличават мускулната сила, придава неспецифично висока устойчивост към стреса и инфекциите. При тях липсват странични ефекти и могат да се ползуват от млади и възрастни хора.

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
Внимателно подбраният комплекс от биологичноактивни вещества на ЕЛИКСИРИТЕ подпомагат усвояването от организма на органичните минерали, усилват допълнително оздравителния им ефект и по този начин позволяват 100% използуване на тяхната биологична активност, точно както става в природата. 

3.10.2014, София
/публикува се със съкращение/

петък, 8 август 2014 г.

Ефект от приложение на ЕЛИКСИРИТЕ при болни с туморни заболявания, обект на химио- и/ или лъчелечение

Разработка
проф. д-р Йордан МИХАЙЛОВ, д-р по Вирусология

Последните данни, публикувани от СВЕТОВНАТА ЗДРАВНА ОРГАНИЗАЦИЯ, във връзка с раковите заболявания показват, че те в последните няколко години в световен мащаб не намаляват. Днес е известно, че на първо място сред, причините за появата на туморните заболявания стоят редица онкогенни фактори, които влияят върху появата и развитието на болестта: дразненията, хормоните, космическите лъчения, понижението /срива/ на имунната защита, вируси, бактерии, паразити. При раковите тъкани темпът на разрастване надвишава нормалния темп, необходим в такива случаи и разрастващите се ракови клетки "подпират" съседните тъкани. Раковите тъкани се разпростират до такава степен, че направо поглъщат заобикалящите ги нормални тъкани.

На сегашния етап за лечение на пациенти с дадена неоплазия се прилага лъчево или химично лечение. Обаче в голям процент при пациентите с такова лечение се наблюдава силно изразена недостатъчност на имунната система, изразяваща се в нарушение на нейните функции, а тя е важен фактор за здравословното състояние на организма.

При прилагането на химиотерапията, вследствие на срив на имунната система, се наблюдава нулева фагоцитарна и антиокислителна активности, незадържане действието на чревните паразити върху организма, поява на вирусни и бактериални инфекции и най-вече на заболявания, причинени от хламии. Болният развива имунодефицитен синдром, съпроводен със слабост, неразположение, сънливост, субфебрилна телесна температура или малко по-висока от нея - 37,1° - 37,2° С.

Тук при това лечение изглежда не е "огледан този много важен въпрос вследствие на химиотерапията настъпва срив на имунната система и от там отключването на гореспоменатите проблеми. Този срив на имунната система се получава винаги при всяко туморно заболяване на организма. За това е необходимо при всяко лечение на тумори да се започне с прочистване на организма и унищожаването на чревните паразити. Същите по литературни данни са в 98% от хората - човек не умира от туморното въздействие, а от чревните паразити, вследствие на срив на имунната система. Същото е положението при вирусните и бактериалните инфекции.

Резултатите от нашите проучвания показват, че приемането на ЕЛИКСИРИТЕ довежда до бързо нормализиране на активността на имунната система и от там до бърз лечебен ефект. Това се дължи на високото съдържание в еликсирите на витамини, минерални вещества, соли и др., които стимулират както активността на имунната система, така и на организма като цяло. Също така бе доказано, че ЕЛИКСИРИТЕ имат мощно антивирусно, антибактериално и антипаразитно действие.

Това е от голямо значение, като се има предвид и "вирусната теория" за възникването на туморните заболявания. Тази теория не само от нас, но и от голям брой учени най-пълно обобщава натрупаните до сега клинико-терапевтични наблюдения, според които вирусите също следва да се разглеждат като потенциални онкогенни фактори, способни да индуцират неопластичен процес или да се включат в неговия механизъм.

Разширените, както лабораторни, така и клинични изследвания показват, че ЕЛИКСИРИТЕ са отлично стандартизирани средства на билкова основа. Отличават се с нулева токсичност, не създават резистентност, активно стимулират имунната зашита на организма, като повишават имунния отговор и по такъв начин осигуряват целостта, хомеостазата, вътрешното равновесие и индивидуалността на организма.ЕЛИКСИРИТЕ предпазват от вредно въздействие ТИМУСЪТ, който е ръководният орган на имунната защита, а от там на противотуморния имунитет.

Отрицателен фактор върху имунната защита на организма и като последствие срив на имунната система са въздействия на лъчевото лечение. При него се получава облъчване, както върху туморните клетки, така и върху здравите клетки на организма. Това е слабото място на лъчетерапията - при нея липсва избираемост между туморни и здрави клетки / Тошков, Ас. и кол., Имунология, Сф.,1968, стр. 176/.

Проведените проучвания в това направление от НАЦИОНАЛНИЯ ЦЕНТЪР ПО РАДИОБИОЛОГИЯ И РАДИАЦИОННА ЗАЩИТА показват, че ЕЛИКСИРИТЕ успешно защитават организма при външно гама облъчване, като показател за това е липсата на промени в молекулярно-биохимичната, хематологична и цитологична картина.

В ЗАКЛЮЧЕНИЕ следва да се препоръча приемането на ЕЛИКСИРИТЕ  като профилактично средство, и като такова за стимулиране на имунната система.

 /публикува се със съкращение/

08.08.2014, София

събота, 19 юли 2014 г.

Ефекта на ЕЛИКСИРИТЕ при патогенни коки-стафилококи

Научно-експериментално проучване с клинико-терапевтично наблюдение
проф. д-р Йордан МИХАЙЛОВ, вирусолог, микробиолог

В  последните години у нас успешно се прилагат ЕЛИКСИРИТЕ, разработени и внедрени от инж. химик Никола ХЛЕБАРОВ. Те са водно-етанолови екстракти от подбрани билкови комбинации, богати на много биологично активни субстанции, полифеноли, витамини, каротеноиди, етерични масла и др.

Целта на изследванията, извършени в сравнителен аспект с прилаганите в момента ширскоспектърни антибиотици бе да се установи влиянието на еликсирите върху растежа и развитието на патогенни коки - стафилококи, по-точно при стафилококус ауреус.

Стафилококус ауреус /златист стафилокок/ - това са патогенни за човека и животните коки, съсирват млякото, образуват различни токсини, на които се дължат патологичните промени, които настъпват в организма при попадането им в него /хемолизин, левкоцидин, летален токсин, ентеротоксин /. Стафилококите се явяват причинители на фурункули, карбункули, загноявания на рани и различни гнойни възпаления на вътрешните органи. Като усложнение на всеки от тези процеси може да се получи обща стафилококова инфекция - сепсис
Стафилококите предизвикват и тежки хранителни отравяния. Най-често това се получава, след консумиране на инфектирана със стафилококи млечна подсладена храна. Едно от тежките заболявания, дължащо се на стафилококова инфекция, е възпалението на костния мозък - остеомиелит.

На пръв поглед СТАФИЛОКОКУС АУРЕУС е обикновена бактерия, която 10% от населението на Земята носи в слизестата част на носоглътката и по кожата. При попадането в рана обаче тя може да доведе до сериозно отравяне на кръвта. В. предишни години ние успешно се справяхме с тази бактерия с помощта на пеницилина, но в днешно време тази бактерия е вече мутант и той е безсилен. Проведените лабораторни проучвания показват, че все по-често в човешкия организъм се открива щам СТАФИЛОКОКУС АУРЕУС. Новият щам се нарича MRSA . Проучванията са проведени в поверената ми лаборатория, чиято ЦЕЛ е търсенето и разработването на вещества от растителен и химичен произход като основа на лекарствени средства с антивирусен и антибактериален ефект. В резултат на съвместната ни работа с Отделите по микробиология към Институт "Пирогов" и Университетска болница по педиатрия бяха подбрани и изпитани 56 щама СТАФИЛОКОКУС АУРЕУС.

Успоредно с еликсирите бяха проведени и сравнителни проучвания със 117 антибиотика и химиотерапевтика, най-често прилагани в клиничната практика.

Резултатите, обобщаващи ефекта на еликсирите върху изпитваните щамове са представени на приложените фотоси. Вижда, се, че растежък на всички изпитвани щамове се инхибира успешно от еликсирите. На представените фигури отчетливо се виждат добре очертаните инхибиторни зони, обхващащи разстоянието от ръба на кладенчето до първите колонии на съответните култури.

Интересни резултати се наблюдават при проучванията с антибиотиците. При тях се наблюдава голямо разнообразие в отчетените резултати. Така например голям брой от изследваните щамове стафилококи показаха резистентност към пеницилина; при ампицилина от 10 щама само при един е налице инхибиторна зона. От друга страна добре очертани инхибиторни зони се наблюдават при оксацилина, гентамицина, амикацина. Наблюдава се пълно отсъствие при еликсирите на вторични колонии, което е указание за отчетливо изразен инхибиторен ефект.

Проведените до сега НАУЧНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИ ПРОУЧВАНИЯ с КЛИНИКОТЕРАПЕВТИЧНИ НАБЛЮДЕНИЯ ВЪРХУ ЕФЕКТА НА ЕЛИКСИРИТЕ ПРИ ПАТОГЕННИ КОКИ - СТАФИЛОКОКИ показват, че ЕЛИКСИРИТЕ са с добър терапевтичен ефект.

Получените резултати за ЕЛИКСИРИТЕ са в съгласие с нормите за АНТИМИКРОБНО СРЕДСТВО, дадени в Сборника от инструктивен материал по микробиологична диагностика, София, т. II, 1990, стр. 194-201. Според тези норми ЕЛИКСИРИТЕ СА ОТЛИЧНО СТАНДАРТИЗИРАНИ ПРОДУКТИ С ВИСОК АНТИБАКТЕРИАЛЕН ЕФЕКТ, С ГОЛЕМИ ЗОНИ НА ИНХИБИЦИЯ, СРАВНИМИ С НАЙ-ЧЕСТО ИЗПОЛЗУВАНИТЕ АНТИБИОТИЦИ И ХИМИОТЕРАПЕВТИЦИ, НЕ СЪЗДАВАЩИ РЕЗИСТЕНТНИ ЩАМОВЕ ПРИ ПРОДЪЛЖИТЕЛНА УПОТРЕБА. СРЕДСТВА С НУЛЕВА ТОКСИЧНОСТ.

И3ВОДИ

Резултатите от мащабните лабораторни и клинични проучвания утвърждават ЕЛИКСИРИТЕ като ЕФЕКТИВНИ паралелни средства за приложение при инфекции на дихателните пътища, уроинфекции, инфекции на кожата и меките тъкани, бактеремия. Те притежават широкоспектърна активност срещу повечето болнични патогени. Добре поносими, не създаващи резистентност, с добър клиничен и бактериологичен успех /51%/. Лесни за употреба, както в условията на интензивно отделение, така и в дома, понасят се много добре, лесни за назначаване.

Предвид получените научни резултати от големи научни колективи Cometa, Aetal (IATC6 - EORTC). Antimicrob AgChemothez, 1995, 39 (2), 445-452 (102322), налице е факта, че ГРАМ-ПОЛОЖИТЕЛНИТЕ бактерии стават преобладаващи патогени при онкологично болни с гранулоцитопения. От тук и голямото значение на ЕЛИКСИРИТЕ като финансово изгодна алтернатива на КОМБИНИРАНАТА ТЕРАПИЯ, с благоприятен изход и добра поносимост при деца и възрастни. Паралелното приложение на ЕЛИКСИРИТЕ с други фармацевтични средства рязко намалява болничния престой.

Таблица 1
Ефект на EЛИКСИР-3 върху микробни щамове, изолирани от клиничната практика

Щамове
S. aureus
S.epidermidis
дискчета
ямки
дискчета
ямки
Брой
8
8
Локализация
гърло, нос, кърма, трахея, хемокултура
хемокултура
Зони на инхибиция /мм/
12-20
15-40
15-40
25-40

/статията се публикува със съкращения/

сряда, 28 май 2014 г.

Как да се храним при различни заболявания

Какво не трябва да ядем при всички заболявания?

Животинска мазнина – подпомага развитието на вирусите и бактериите. Свинско месо, готвени домати, патладжани, спанак, олио, хляб с мая, бяло брашно, кристална захар, люто. Всички месни продукти (включително луканка, суджук, веяни и пушени меса), преди консумация да се изпичат.

Какво трябва да ядем при всички болести?

Горски ягоди, малини, къпини, боровинки, варена царевица, жито и просо, зехтин, хляб от ръжено и царевично брашно (приготвен със сода бикарбонат или квас), бобови храни (по-рядко леща), праз, сок от прясно зеле.

Какво трябва да ядем при:

Алергии      
Сок от грозде, моркови, ябълки, салати.

Атрофии      
Овесени ядки, варено жито – водата след варенето се пие, подсладена с мед, чай от мента.

Автоимунни заболявания
Лека храна, чай от жълт кантарион и валериана. Да не се ядат яйца.

Анемия  
Брашно от шипка и коприва – 4 пъти на ден по 1 супена лъжица се преглъща с вода. Освен това се пие следното: 2 супени лъжици пелин врат 5 минути в 1 литър червено домашно вино. След изстиването й течността се прецежда и към нея се добавят 600 грама мед. Доза за възрастни: 6 пъти на ден по една супена лъжица от сместа. Доза за деца: 3 пъти на ден по 1 чаена лъжица от сместа.

Бъбречни проблеми 
Печени чушки, сурови домати, лук, моркови варено зеле и салата от зеле.

Венерически болести  
Отводняващи средства; чай от великденче, маточина и мащерка.

Възли, бучки  
Вегетарианска храна, супа от зеленчуци, сок от целина – три пъти по 100 мл дневно.

Възпаления (вътрешни и външни)
Вегетарианска храна, супи от зеленчуци, коприва и кисели плодове.

Витилиго        
Салата от целина, моркови, магданоз. 3 пъти дневно по 1 чаена лъжичка изсушен и смлян плод от бъз. Пие се отвара от кестен и зърнастец - 1 супена лъжица ври 2-3 минути в 300 мл вода, изстива през нощта.

Запушени вени 
Чай от шипка, зелен, черен чай, зеле, гроздов сок. Местата се намазват с еликсир № 3 и се прави компрес от прецедено пресечено с оцет прясно мляко, покрит с изстискан лист от зеле. При атрофии местата да се налагат със смачкано грозде.

Разширени вени и артерии        
Малини, горски ягоди и черници; чай от дъбови листа и кора, сок от грозде.

Грип  
Чай от бреза и върбинка.

За възстановяване на гласа
Репички; да се прави гаргара и да се пие отвара от запарка на 5 червени карамфила.

Гъбички          
Кафе с мед, ръжен хляб и овесени ядки.

Гангрена
Компоти, подсладени с мед, плодове.

Гръдни заболявания           
Вегетарианска диета, много салати. Освен това болният прави инхалация вечер, преди сън (в 500 мл вряща вода се кипват 40-50 капки еликсири № 11, № 3 и № 9. Болният се навежда над съда и вдишва парите до пълното извиране на водата).

Диабет
Ръжен хляб, много бяло месо (пиле, риба), супи, просо, леща, млечна храна без захар. Три пъти на ден се гълтат по 2 сурови бобени зърна. Приема се 4 пъти на ден по 1 чаена лъжичка хума, изпечена за 30 минути в силно загрята фурна. Сместа се преглъща с вода.

Жлъчка – камъни и възпаления
Лимонов сок, кисели плодове, ряпа, репички. Вечер да се пие по 1 лъжица боза, към която са прибавени 2 супени лъжици брашно и е оставена да втаса. При прегъната жлъчка или при камъни, пясък в нея, се пие веднъж в годината (най-добре в съботен ден) в 8, 12 и 16 часа по 30 грама зехтин (1 ракиена чаша), след това – 150 грама зелев сок (армеева чорба). Преди употреба в него се разтварят 5 грама нишадър. Следващата събота процедурата се повтаря без   нишадър.

Зъбни проблеми      
Салата от жиловляк, глухарче и бяла акация. Зъбите да се изплакват със 100-200 капки от еликсир № 3 и една лъжица сода бикарбонат в 100 мл вода.

Запек                
Кисели плодове (кайсии; сушени сини сливи, накиснати във вода), смокини, малини, черници, кисело мляко. Три – четири последователни дни да се ядат по 7-8 банана и да се пие по 200-300 мл пресен сок от портокал. Два пъти седмично в продължение на един месец да се прави клизма с 3-4 супени лъжици еликсир № 70 в 400 мл вода със стайна температура. Три – четири пъти на ден да се гълта по едно зърно сакъз.

Инсулт              
Без бяло брашно и захар. Да се пие чай от шипка и царевична коса. Да се яде зеле, праз, магданоз.

Костно-ставни заболявания      
Без брашно, захар, животински мазнини и запръжки. Да се яде качамак, варена царевица, водата от варенето й да се пие. Овесени ядки, обезсолено сирене. Вечер да се пие 200 мл домашно червено вино. Втривания по местата с еликсир № 3 заедно с еликсира за съответното оплакване: № 8 – шипове, № 21 – коксартроза, № 171 – при дископатии, сколиози, болки в гръбначния стълб, № 210 – при гонартроза. В продължение на 2 месеца да се приемат по 4         чаени лъжици на ден от следната смес – черупките на 20 яйца, почистени от ципата, се изпичат до светлокафяво и се смесват с 500 грама пчелен мед.

Високо кръвно  
Ядат се сини сливи, краставици и чесън, пъпеш, диня, телешко и пилешко месо, кисело мляко.

Ниско кръвно    
Компоти, подсладени с мед, зеленчукови супи с много подправки (магданоз, копър, чубрица и др.), без захар, ориз, фиде. 2-3 пъти на ден се пие сок от половин лимон и 1 чаена лъжичка мед в 100 мл вода.

Кръвоизлив      
Кисело мляко, зелен боб, зехтин, повече подправки.

Недостиг на кърма 
Салати, моркови, лук, праз, ядки от орехи, жито, царевица.

Нервни смущения   
Вегетарианска диета, чай от жълт кантарион и валериана.

Нарушена обмяна на веществата    
Строга вегетарианска диета, варени царевица, жито и ечемик, смесени с малко мед.

За отслабване    
Повече салати с лимонов сок, месо от пиле и риба; сок от ябълка, спанак, целина и моркови – по 400 мл 2-3 пъти дневно. Вечер – кисело мляко.

Очни проблеми  
Без солено, люто и кисело; яде се супа от коприва, пие се зелен и черен чай. Да се приемат по 1-2 чаени лъжички ябълков оцет с малко мед и 3 пъти на ден по 100 мл сок от моркови.

Отравяния          
Да се ядат печени червени пиперки; да се пие прясно мляко, чай от живовляк, липа и бреза и по 1 чаена лъжичка ябълков оцет с малко мед.

Намалена памет
Орехи, мед, бадеми, лешници, шамфъстък.

Паркинсон          
В продължение на 40 дни да се консумират печени ябълки (по 1-1.5 кг на ден).

Психични заболявания      
Бобени храни, жито, царевица и салати.

Псориазис
Пие се чай от листа на див кестен и дъб; през пролетта да се пие 1 месец по 3 пъти на ден по 100-200 мл сок от бреза.

Рак и тумори      
Без свинско; да се яде черен телешки дроб – печен. Да се яде пилешко, пуешко, риба, телешко и агнешко, без мазнини, смокини. Да се пие по 3 пъти на ден по 100 мл сок от ябълки, моркови и червено цвекло, като се редуват по дни. При рак на белия дроб трябва да се правят инхалации в продължение на 1 месец (в 500 мл вряща вода се капват 40-50 капки от еликсири № 52,3, 9 и 11. Надвесен над съда, болният вдишва парите до пълното извиране на водата).

Намален слух      
Вегетарианска храна, повече бобени и житни храни.

СПИН
Да не се ядат млечни храни, ориз и картофи. Диета – като в раздел „За отслабване”.

Спортисти          
Варено просо и жито с орехи и мед, тахан с мед, бульон от телешко месо, фреш от ябълки, моркови и портокали. Без свинско месо.

Стомашно-чревни оплаквания          
Ядат се предимно супи. Царевично брашно, овесени ядки, смлени орехи. Вечер се накисват 4-5 смокини в 250 мл вода. Сутринта смокините се изцеждат и се изпива водата.

Хемодиализа      
Вегетарианска храна, без солено, люто и кисело. Правят се клизми с разтвор от 2 супени лъжици еликсир № 70 и 1 супена лъжица еликсир № 108 в 500 мл вода със стайна температура и промивки с отвара от 2 супени лъжици смрадлика на 1 литър вода.

Хепатит                
Черница, боровинки, горски ягоди, ряпа – без сол. Освен това трябва да се пие и отвара от червено домашно вино и пелин (2 литра за 1 курс на лечение).

Начин на приготвяне: 2 супени лъжици пелин увират за 5 минути в 1 литър вино. Следва охлаждане в продължение на 2 часа, след което се прецежда. Добавят се 600 грама пчелен мед и се разбърква добре. От така получената смес се взема по 1 супена лъжица по 6 пъти на ден през 2 часа.

За деца дозата е: 3 пъти на ден по 1 чаена лъжичка или 4 пъти на ден (при екстремни случаи).

Хиперхолестеролемия 
Нискомаслено мляко и сирене, нетлъсти риби, пилешко месо, дивеч, ълнозърнест хляб, житни и овесени ядки, гъби, лук, чесън, домати, пиперки, целина.

Хламидии            
Месото да бъде много добре сварено или изпечено.

Чревни паразити
Праз, чесън, чай от детелина и бреза, много подправки в супите. 2-3 пъти седмично в продължение на 1 месец да се прави клизма с 3-4 супени лъжици от еликсир № 70, разтворен в 500 мл вода със стайна температура.

Шарка, обриви    
Само сладки храни, без солено, люто и кисело.

Шипове 
Три пъти дневно 2 часа преди ядене се пие 80 мл сок от целина, разреден с вода.

Щитовидна жлеза (различни заболявания)   
Лека храна, приема се по малко – 5 пъти през деня; ръжен хляб, орехи, йодирана сол.

При младежки пъпки      
Млечна диета. Не се яде месо и тлъстини, повече салати и добре узрели плодове.

При радиации      
Кисело мляко, безсолно сирене, варен ориз, зелен чай.

При бръчки и за хубаво лице      
Млечна диета, леки меса, много грозде. Без мазнини. Вечер преди лягане лицето се маже със следната смес – 300 грама смлян карамфил се смесва с 500 мл зехтин. Сместа трябва да е престояла 10 дни. Също така с успех може да се ползва еликсир № 3. След старателно измиване на лицето вечер, преди лягане, кожата се намазва с малко зехтин, след което с помощта на памучен тампон се намазва леко с еликсира.

При отоци и вода в организма 
Чай от царевична коса, чай от семе на пъпеш, да се яде много пъпеш. Местата се налагат с настърган морков, захар и спирт.

При болки            
Чай от липа, чай от мечо грозде. Лека храна, прясно мляко с мед и препечен ръжен хляб.

При атрофии и за успокояване на нервната система
Всички зърнени храни, ядки, чай от фий.

При разстройство
Препечен ръжен хляб, безсолно сирене, кисело мляко, чай от шипка, зелен чай с лимон. Да не се консумират захар и мед.

При проблеми с косата    
Коприва, спанак, лапад, лобода, киселец, варива (боб, леща, царевица, ориз). Да не се ядат млечни храни.

При токсичност
Доматен сок, прясно мляко с мед, леки храни.

При муковисцидоза          
Млечни храни, чай от детелина, чай от липа, зелен чай. Да се яде много варена риба и много зеленчукови супи.

неделя, 12 януари 2014 г.

Защо да изберем ЕЛИКСИР?

 • Продуктите са абсолютно безвредни
 • Притежават нулева токсичност
 • Не предизвикват странични реакции и резистентност
 • Не проявяват мутагенност
 • Не водят до зависимост
 • Притежават дълготраен ефект и могат да се прилагат както самостоятелно,така и в комбинация с медикаментозно лечение

Действие на продуктите ЕЛИКСИР

 • Имуностимулиращо
 • Профилактично
 • Антибактериално
 • Антипаразитно
 • Антимикотично
 • Антиоксидантно – доказаният антиоксидантен ефект на Еликсир-3 е 87.5%

Какво съдържа ЕЛИКСИР?

ЕЛИКСИР съдържа най-важните за здравето биологично-активни вещества като:
 • урсулова и олеанова киселини
 • фолиева киселина
 • танини
 • фенолни съединения
 • етерични масла
 • захари и дъбилни вещества
 • витамини: С, К, Е, Р, В1, В2,В6, РР, провитамин А.