петък, 1 май 2020 г.

Остри вирусни респираторни заболявания

                ПРИЛОЖЕНИЕ НА ЕЛИКСИРИТЕ ПРИ ВИРУСНИ      ИНФЕКЦИИОстри вирусни респираторни заболявания
Най-разпространената група инфекциозни заболявания е на острите вирусни респираторни заболявания (около 60% от всички заболели). Те са въздушно-капкови инфекции с вирусна етиология, които протичат епидемично и пандемично и са широко разпространени в света. Прогнозите сочат, че през следващите години заболяваемостта ще се увеличи. Това налага прилагането на нови и допълнителни средства в лечението и профилактиката на вирусните заболявания.
В Институт „Пирогов“ — София, проф. д-р В. Михайлова проведе проучвания на ефекта от приложението на Еликсир-9 при пациенти с хирургически заболявания на белите дробове, усложнени с възпалителни промени (2003 г.). Получените резултати показват, че общото състояние на  лекуваните паралелно с Еликсир-9, се подобрява за 5—7 дни, а продължителността на лечението е 18 дни. При пациентите от контролната група периодът е съответно 7—10 и 22—23 дни. При  лекуваните с Еликсир-9, проследяваните показатели се нормализират за по-кратък период в сравнение с тези от контролната група. Анализът от сравнението на резултатите в двете групи дава основание да отчетем и подчертаем значението на Еликсир-9 в постигането на по-бърз и по-добър терапевтичен ефект в групата, в която бе приложен.
В Диспансера по белодробни болести (ДББ) — Русе, бе проведено проучване на Еликсир-З в комплексното лечение на болни с хроничен бронхит в стадии на обостряне. Отбелязано бе положителното действие на тинктурата върху функционалните показатели. Пикфлоуметрията преди и след инхалирането директно доказва дезобструктивното и секретолитичното свойство на препарата, което не е описано досега в подобни проучвания. Всяко едно лекарствено средство, приложено локално, носи потенциална опасност за иритативно действие, докато Еликсир-З няма увреждащо действие и ефектът при неговата употреба е дори бронходилатация. Това подсказва възможността за употребата му и при пациенти с бронхиална астма, туберкулоза, бронхиектазии и др.
Резултатите окачествиха ефективността на продукта като: добро действие върху обективната симптоматика при болните с бронхообструктивни белодробни заболявания; добро повлияване в кратки срокове на фунционалните показатели при тези болни; липса на отбелязани странични действия и доброто субективно възприемане на препарата; възможността след начално отзвучаване на симптоматиката терапията да се продължи при домашни условия. Еликсир З бе препоръчан от лекарския екип за употреба от специализираната и общотерапевтична мрежа при случаи на хронична обструктивна белодробна болест, както и при други хронични белодробни заболявания с подобна симптоматика.
Клинично проучване на ефекта на Еликсир-27, проведено от лекарски екип в ДББ — Русе, показа много добър ефект на продукта като помощно средство към основната лекарствена терапия на бронхиалната астма от инфекциозно-алергичен тип. Състоянието на болните бе проследено при стационарното им лечение, впоследствие и амбулаторно до посочения срок. Отчетени бяха ефекти от помощното действие на тинктурата по клинични критерии: общо състояние, физикален статус, аускулаторна находка, наличие или отсъствие на цианоза, както и параклинични показатели — ЕКГ, ФИД, рентгенографски контрол, при Аса кои—КАС. Заключенията показват, че Еликсир 27 може да се използва като помощно средство към основната лекарствена терапия на бронхиалната астма от инфекциозно-алергичен тип с много добър ефект. Ефектът от Еликсир 27 е общоукрепващ, отхранващ, бронходилатиращ (намалява бронхоспазъма). Продуктът се понася добре от човешкия организъм самостоятелно и в съчетание с лекарствени средства, като не дава странични токсични и алергизиращи ефекти и е напълно безвреден.
В същото лечебно заведение друго клинично проучване показа, че Еликсир 26 е много ефикасно помощно средство по отношение лечението на неспецифичните възпалителни заболявания на горните дихателни пътища и бронхите. Приложен като симптоматично средство и самостоятелно, Еликсир 26 спомага за по-доброто отшумяване на възпалителния процес, укрепва общото състояние, въздейства като локално антисептично средство на носоглътката и бронхите. 
       Публикацията е част от глава трета на книгата "ЧУДОДЕЙНИТЕ ЕЛИКСИРИ" на инж. Хлебаров, проф.Михайлов - академично издателство "проф.Марин Дринов" 2009 година

2009 г.                                          Инж.Н.Хлебаров
                                                          Проф. Д-р Михайлов