понеделник, 26 март 2018 г.

ПОЛИПИ


ПОЛИПИ /доброкачествени образования/
Профилактичен и лечебен ефект на ЕЛИКСИРИТЕ с номера 57,299, 301 и 721 при диагностициране на ПОЛИПНО ЗАБОЛЯВАНЕ


 
 
 
 
Проф.д-р Й.Михайлов
д-р по вирусология

Полипна Болест.
Изразява се в появата на ПОЛИПИ – разрастване на лигавицата . Те се образуват във всички кухини на тялото и представляват свръхразрастването на видоизменени клетки на лигавицата, на орган и изпъкващо над повърхността. Полипите /израстъците/ са опасни, тъй като могат да предизвикат продължителни кръвотечения.
Причина за появата на полипите.
Най-новите научни проучвания показват , че най-вероятната причина за появата на полипите е лошата екологична среда , качеството на водата , генномодифицираната храна , стресът и други причини, например- Хормонални причини .
Видове полипи.
Различаваме следните видове полипи:
-полипи на носа
-полипи на матката
-полипи на носната лигавица
-полипи на червата,влагалището
Симптоми.
Болестта е трудна за разпознаване . Единствен изход е определянето с помоща на хистологичен анализ.
Характеристика на различни видове ПОЛИПИ:
1.    Полип на носната лигавица /полип в носната кухина/ - Представлява локално насъбиране на отточна течност в носната лигавица с хиперплазия на свързаната с нея субмукозна съединителна тъкан.
2.    Полипи на матката – Представляват израстъци прикрепени към вътрешната стена на матката . Смята се , че хормоните играят ключова роля за появяването на тези полипи.
3.    Полипи на тялото на матката – Представляват сравнително често заболяване , доброкачествено туморно образувание на ендометриума. 
Лечение при различните видове полипи.
1.Наблюдение
2.Медикаменти. Различни хормонални препарати – напр. Прогестини и ганадотропин.
3.Кюртаж
Тъй като до сега причината за появата на полипите е неизвестна и няма превенция на състоянието в случая е необходимо да се поддържа здравето на репродуктивната система и да се правят редовни гинекологични прегледи.
Цел на лечението
Подобряването на здравословното състояние на болния и начина му на живот . За тази цел се прилагат както фармацевтични лекарствени средства , така и такива на БИЛКОВА ОСНОВА.
Съвременно лечение на полипната болест /Съгласно изискванията на добрата лечебна практика/
Проведените от нас дългогодишни научни наблюдения и изследвания над болни с диагноза ПОЛИПНА БОЛЕСТ показаха , че за да се помогне ефективно на болния следва да се пристъпи и към успоредното приложение на средства на билкова основа.
Днес при лечението на полипната болест се използват и билковите ЕЛИКСИРИ на инж.химик Никола ХЛЕБАРОВ . Те представляват водно-етанолови екстракти от подбрани билкови комбинации , богати на биологично-активни субстанции , богати на полифеноли, витамини , каротиноиди , етерични масла и др. ЕЛИКСИРИТЕ помагат за детоксикацията на организма и неговото прочистване, облекчаване на възпалението и свиването на полипите. Също така те се използват за превенция и за намаляване на риска от усложнения.
Резултати
Получените резултати ОТНОСНО профилактичния и лечебен ефект на ЕЛИКСИРИТЕ с номера 57, 299, 301 и 721 при диагностицирано заболяване ПОЛИПИ показват , че те влияят изключително благоприятно на здравословното състояние на болния. Те оказват много добро имуностимулиращо действие . Благодарение на тези качества на ЕЛИКСИРИТЕ с посочените номера се постига широк спектър на въздействие върху организма на болния .
Проведените под мое ръководство научни наблюдения показват  че ЕЛИКСИРИТЕ могат и следва да се прилагат както самостоятелно, така и успоредно с необходимите за болестта фармацевтични лекарствени средства.
Изводи
Проведените под мое ръководство наблюдение и проучвания относно профилактичния и лечебния ефекти на еликсирите с номера 57,299, 301 и 721 при диагностицирано заболяване ПОЛИПИ/полипна болест/ ми дават основание да направя извода , че те са абсолютно необходими за болните с тези диагнози 

16 март 2018г                       Проф д-р МИХАЙЛОВ
 София                                       Д-р по вирусология
                                                    БАН - 0887843920

 

 

понеделник, 5 февруари 2018 г.

ХОББ


ЕФЕКТ И КЛИНИЧНО ЗНАЧЕНИЕ НА ЕЛИКСИРИТЕ С НОМЕРА 3, 11 И 157 ПРИ ПАЦИЕНТИ С ДИАГНОЗА ХОББ – ХРОНИЧНА ОБСТРУКТИВНА БЕЛОДРОБНА БОЛЕСТ


 

Проф. д-р Михайлов
д-р по вирусология

 
 ХРОНИЧНА ОБСТРУКТИВНА БЕЛОДРОБНА БОЛЕСТ е едно много сериозно  заболяване. Същото спада към заболяванията, протичащи със затруднения в  дишането. При респираторните заболявания те са водещи по заболяваемост и смъртност.
 Какво представлява ХОББ. Хроничната обструктивна белодробна болест е много сериозно заболяване на белия дроб, характеризиращо се с ограничение на въздушния поток в дихателните пътища, като при него се наблюдават хроничен бронхит и белодробен енфизем.
Фактори за заболяването. Водещи причини за заболяваемостта и смъртността при ХОББ са:
          -Тютюнопушене
         - Прах и различни видове химикали
         - Рисков фактор е наследствен дефицит на алфа-1 антитрипсин
         - Диагностицира се най-често при мъже на възраст над 40 години
Усложнения при болестта. Предразположение към често настъпващи дихателни инфекции от вируси и бактерии, белодробна хипертония, десностранна сърдечна недостатъчност, недостиг на кислород за всички органи и системи, дихателна недостатъчност.
Симптоми на заболяването. Най-честите симптоми са следните:
-         Задух, намалено съдържание на кислород в кръвта
-         Кашлица със слузно-гнойна експекторация
-         Тежест, болка в гърдите, нервно-психични промени
-         Отпадналост, почти винаги се чува „свиркане“ в гърдите
Лечение.  ХОББ – Хроничната обструктивна белодробна болест е изключително сериозно заболяване. При нея радикално лечение не съществува. Има само контрол върху симптомите на заболяването. Главната цел на лечението е премахване на причината за заболяването, намаляването на тежестта на болестта, предпазване от усложнения. Също така много важно е подобряването на здравния статус на болния и предотвратяването на страничните ефекти на лечението. При болни със стабилна ХОББ може да се започне терапия с инхалаторни бронходилатори. Днес широко приложение при болните от ХОББ има  фармацевтичния препарат ФЛИКСОТИД който е със силен противовъзпалителен ефект върху бронхиалната лигавица и спира запушването на бронхите.
Цел на лечението. Целта на лечението е да се подобри здравословното състояние на болния и начина му на живот с приложението на различни, както фармацевтични лекарствени средства, така и на средства на билкова основа.
Съвременно лечение на ХОББ

/Съгласно изискванията на добрата лечебна практика/
Проведените от нас дългогодишни наблюдения над болни от ХОББ показаха, че за да се помогне ефективно на болния следва да се пристъпи и към успоредното приложение на средства на билкова основа . Ето защо днес при лечението на това заболяване се използват билковите ЕЛИКСИРИ на инж.химик Никола Хлебаров. Те представляват водно-етанолови екстракти от подбрани билкови комбинации, богати на биологично-активни субстанции. Същите са богати на полифеноли , витамини , каротеноиди , етерични масла и др.
Резултати
Резултатите от продължителните наблюдения относно ефекта на еликсирите с номера 3, 11 и 157 при болни от ХОББ показаха , че те влияят изключително благоприятно на здавословното състочние на болния. Тези еликсири оказват много добро имунностимулиращо, антибактериално, антивирусно действие. Благодарение на тези качества на еликсирите с посочените по-горе номера се постига широк спектър на въздействие върху организма на болния от ХОББ. Проведените под мое ръководсто наблюдения показват, че еликсирите могат и следва да се прилагат както самостоятелно, така и успоредно с необходимите фармацевтични лекарствени средства.
ОЦЕНКА.  Макар, че пълно излекуване на болестта ХОББ не може да има поради това че уврежданията на белодробната тъкан са необратими, то те могат да се лекуват , т.е. те могат в значителна степен да подобрят качеството на живот на болния . Наблюденията върху ефекта и клиничното значение на Еликсири с номера с номера 3,11 и 157 при болни с диагноза ХОББ ми дават основание да направя извода , че те са абсолютно необходими за тези болни.
12. 2017г
София                                                         Проф. д-р МИХАЙЛОВ
                                                                     Д-р по вирусология
                                                                     БАН - 0887843920