Еликсири

Хранителни добавки за Вашето здраве и самочувствие

"Чудодейните еликсири" е авторски труд на акад. инж-химик Никола Хлебаров в отговор на съвременната тенденция за широко използване на фитотерапията и по-специално на билковите извлеци. Билколечението е възможен път за профилактика и успешно разрешаване на здравословни проблеми и в много случаи се налага като алтернатива на лекарствените средства от химичен произход, като се използват богатите природни ресурси, от хилядолетния опит и съвременните успехи на фитохимията.

Всички видове ЕЛИКСИР са водно-етанолови екстракти от различни комбинации от билки, които влияят благоприятно върху функциите и структурите на организма. Съчетанието им е получено вследствие на натрупания опит и многогодишната научна и приложна работа в областта на развитието на технологичните процеси, на широката съвременна литературна справка по отношение на действието на на биологичноактивните вещества, съдържащи се в билките, на голям брой клинични изследвания на значителна част от билковите хранителни добавки. Създаването и приложението на билковите извлеци от серията ЕЛИКСИР се реализира чрез провеждане на съвременни научни експерименти и са активното участие на ботаници, фитотерапевти, фармаколози, медици, клиницисти и други. Работата на експерти в различни области на науката и приложението на разнообразни методи на проучване се налага поради неизчерпаемия потенциал на растителния свят. В България тези възможности са обусловени преди всичко от богатите растителни ресурси на нашата страна и тяхното разнообразие - 3656 вида и 700 подвида.

Фитотерапията има безспорни предимства при своето приложение: не нанася вреда и не причинява странични явления в сравнение с лечението със съвременните химически медикаменти. Все повече се налага убеждението, че е необходимо да се търсят естествени, не толкова агресивни терапевтични методи, които да не увреждат човешкия организъм. Едно от переспективните направления се явява търсенето на вещества, активно участващи в окислително-възстановителните и други възстановителни процеси, протичащи в растителния и животинския организъм.


Уникалните комбинации и доказаният с научни изследвания ефект дават възможност за широк спектър на въздействие върху организма.