събота, 30 септември 2017 г.

Панкреатит


КЛИНИКО-ТЕРАПЕВТИЧНИЯ ЕФЕКТ ОТ ПРИЛОЖЕНИЕТО НА ЕЛИКСИРИТЕ С номера 4 и 395 ПРИ  ПАЦИЕНТИ С ПАНКРЕАТИТ

 

 
Проф.д-р Михайлов
д-р по вирусология


Панкреатита представлява едно много сериозно заболяване - възпаление на задстомашната жлеза. По отношение на протичането то може да бъде остро или хронично, симптоматично или асимптоматично. Този възпалителен процес в голяма степен се дължи на автосмилане на панкреатичната тъкан от собствените , произвеждани в панкреаса ензими.

Панкреасът е голяма жлеза, разположена зад стомаха . Тя произвежда два хормона : инсулин и глюкагон .Това са хормоните , коитно регулират въглехидратната обмяна. Също така произвежда и храносмилателни ензими , с които се осъществява разграждането на храната.

СИМПТОМИ

Обикновенно заболяването настъпва с – гадене и повръщане , подут и болезнен корем , дехидратация, ниско кръвно налягане , жълти изпражнения.

ПРИЧИНИ
Една от най-честите причини са камъни в жлъчката и злоупотребата с алкохол . Също така може да бъде предизвикан и от лекарства , тежко нараняване на корема и много често от вирусни инфекции.
ПРОБЛЕМИ

При това заболяване , ако не бъдат взети сериозни мерки , може да се стигне до диабет, хранителен недостиг и до рак на панкреаса.

ЛЕЧЕНИЕ

Към настоящия момент има ефективно симптоматично лечение , което спомага за намаляването на симптоматиката на това сериозно заболяване. Целта на лечението при пациенти с диагноза панкреатит е да се подобри техния начин на живот. Прилагат се различни лекарствени средства с цел да се контролира болката и развитието на усложнението , да се овладеят клиничните прояви и да се подобри храненето на болния .

При съмнение , че съвременните ковенционални лекарствени средства не са в състояние да помогнат ефективно на здравословното състояние на болния, тогава се пристъпва към приложението на билкови средства- продукти от серията ЕЛИКСИР . Тези средства , разработени и внедрени в практиката от инж.химик Н.Хлебаров, представляват водноетанолови екстракти от подбрани билкови комбинации , богати на биологично-активни субстанции, полифеноли, витамини , каротеноиди, етерични масла и др. Тези екстракти влияят изключително благоприятно върху здравословното състояние на болния.

ЕЛИКСИРИТЕ могат да се употребяват както самостоятелно така и в комбинация с фармацевтичните лекарствени средства . Те се отличават с липса на токсичност и липса на странични реакции. ЕЛИКСИРИТЕ с номера 395 и 4 се оказаха много ефективни средства в помощ на пациентите с диагноза панкреатит . Съвместното приложение на тези ЕЛИКСИРИ с предписаните на болния фармацевтични лекарствени средства водят до рязко подобряване на неговото здравословно състояние.

Еликсирите с номера 395 и 4 са абсолютно необходими за пациентите с диагноза панкреатит с цел тяхното по-бързо оздравяване и връщане към нормалния и спокоен начин на живот.


01 октомври 2017г,  София
Проф. д-р МИХАЙЛОВ
БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
Институт по органина химия
Тел.0887/84-39-20

Помества се със съкращения

неделя, 23 юли 2017 г.

Цироза

Терапевтичния ефект от приложението на
ЕЛИКСИРИТЕ с номера 627 и 262 при 
  чернодробна цироза 
/прогресивно заболяване на черния дроб/
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Проф.д-р Михайлов
д-р по вирусология
 
Чернодробната ЦИРОЗА представлява едно сериозно заболяване на човека. Същото се характеризира с дифузни поражения и некроза на чернодробните паренхимни клетки. По време на процеса започва отпадане на чернодробните функции , което води до жълтеница , настъпва разстройване на чернодробната циркулация , асцит. И накрая резултатът е чернодробна НЕДОСТАТЪЧНОСТ.
           ОПИСАНИЕ на цирозата
Цирозата е едно хронично заболяване на черния дроб при което постепенно се нарушава неговата нормална структура и неговите функции.
          СИМПТОМИ
При пациентите се наблюдава умора , изтощение , слабост , гадене , загуба на апетит , отслабване на теглото /ниско телесно тегло/ .
          УСЛОЖНЕНИЯ
Често се наблюдава жълтеница,треска , повръщане , диария, сърбеж по цялото тяло,  коремна болка – отначало слаба, после се засилва, отичане на глезените и краката, затруднено дишане.
          ПРИЧИНИ
При повечето пациенти причините са различни, но най-често се дължат на дълго протичащи възпалителни заболявания от бактериално и вирусно естество , отравяния – акутни и хронични , сърдечни заболявания , хроничен алкохолизъм, хепатити- акутни и хронични , наследствени заболявания.
          ЛЕЧЕНИЕ
Медикаментозно лечение не е в състояние да излекува заболяването. С него ние се стремим колкото е възможно по-бързо да го спрем с цел да не настъпва по-нататъчното му прогресиране. т.е. целта е по-бързо да потърсим причините довели до това заболяване .  В повечето случаи се прилагат антибиотици , кръвопреливане , кислородна терапия , хирургична интервениця. По време на лечението, пък и след това е необходимо стрикно спазване на здравословна диета и най-важното – отказ от тютюнопушене.

          КОМБИНИРАНА ЛЕКАРСТВЕНА ТЕРАПИЯ
През последните няколко години у нас в БЪЛГАРИЯ при лечението на ЧЕРНОДРОБНАТА ЦИРОЗА , успоредно с фармацевтичните лекарствени средства , се прилагат и билкови лекарствени средства. Тези средства имат вече широко разпространение и приложение и са познати под наименованието ЕЛИКСИРИ , разработени и внедрени от инж. Никола ХЛЕБАРОВ . Същите представляват водно-етанолови екстракти от подбрани билкови комбинации , богати на биологично-активни субстанции, полифеноли , витамини , каротеноиди , етерични масла и др. Проучваните ЕЛИКСИРИ с номера 627 и 262 в резултат на проведените под моето ръководство консултации се оказаха много ефективни средства на билкова основа в помощ на пациенти с диагноза ЧЕРНОДРОБНА ЦИРОЗА /прогресивно заболяване на черния дроб/ . Съвместното приложение на тези два ЕЛИКСИРА с предписаните фармацевтични средства, води до рязко подобряване на здравословното им състояние . По този начин се постига бърз оздравителен процес и връщането на пациента към нормалния и спокоен начин на живот.

       ЗАКЛЮЧЕНИЕ
 ЕЛИКСИРИТЕ 627 и 262 при пациенти с диагноза ЧЕРНОДРОБНА ЦИРОЗА имат голямо значение за подпомагане на лечението на пациентите с това заболяване.


03 юли 2017г
София
Проф. д-р МИХАЙЛОВ,
Д-р по вирусология
БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
Институт по органина химия
Тел.0887/84-39-20
Помества се със съкращения

понеделник, 29 май 2017 г.

НЕВРОПАТИЯ


ЕЛИКСИРИТЕ С НОМЕРА 197, 228 И 294 – ЕФЕКТИВНИ СРЕДСТВА НА БИЛКОВА ОСНОВА В ПОМОЩ НА ПАЦИЕНТИ С ДИАГНОЗА НЕВРОПАТИЯ


   
   Проф.д-р Михайлов

Невропатията представлява функционално нарушение или патологогично изменение в периферната нервна система с различна етиология. Периферните нерви предават информация между главния и гръбначния мозък и периферно разположените органи и системи , намиращи се под техен контрол. Терминът невропатия се използва за описание на задравословно състояние което е резултат от неправилно функциониране на нервната систтема , което води до редица усложнения. Тук влизат : диабетната невропатия , периферната невропатия на ръцете и краката, невропатията на ръцете при работа с компютър.
Различаваме различни видове невропатия :
-мононевропатия
-множествена мононевропатия
-полиневропатия

Всички видове невропатия се предизвикват от увреждане на нервите  които отговарят за предаването на информацията между главния и гръбначния мозък и периферните органи в тялото. Невропатията е едно от дългосрочните усложнения , което се отразява на нервите. Тя може да повлияе на чувствителността, движението , жлезите или функцията на органите, като повлиява на здравето на човека.
Терминът невропатия се използва за описание на медицинското състояние тогава , когато нервната система не функционира правилно и в резултат на това се стига до няколко усложнения . Така че невропатията не се класифицира като едно заболяване . От там и различните видове невропатия:

-периферна невропатия
-черепна невропатия
-фокална невропатия и др 

ПРИЧИНИ ЗА НЕВРОПАТИЯТА
Като често срещащи се причини ще отбележем различните видове инфекции- бактериални и вирусни, диабет, витаминен недостиг ,странични ефекти на някои фармацевтични лекарствени средства, наранявания.
СИМПТОМИ
Те могат да се развият според сериозността  и усложненията при невропатията. Например: изтръпване, загуба на чувство за болка , мравучкане или изтръпване на кожата , слабост, спазми , загуба на мускулна маса.
ЛЕЧЕНИЕ
При невропатия обикновенно се предписват лекарства за известно облекчение при болки или други симптоми с ЦЕЛ да спре прогреса на заболяването и дори облекчаване на пациентите.
КОМБИНИРАНА ЛЕКАРСТВЕНА ТЕРАПИЯ
През последните години у нас в България успешно се прилагат еликсирите,  разработени и внедрени от инж.хим.Никола Хлебаров. Еликсирите представляват водно-етанолови екстракти от подбрани билкови комбинации, богати на биологично-активни субстанции , полифеноли , витамини , каротеноиди , етерични масла и др.
Еликсирите с номера 197,228,294 в резултат на проведените наблюдения се оказаха ефективни средства на билкова основа в помощ на пациентите с диагноза невропатия. Съвместно приложение с фармацевтичните лекарствени средства водят до рязко подобряване на здравословното състояние на пациентите. Тези еликсири са отлично стандартизирани средства с високи стойности на антибактериално, антивирусно и имуностимулиращо действие . Приложението им както самостоятелно, така и с фармацевтични лекарствени средства оказва ефективно действие при невропатия. То се изразява в значително бързо подобрение на здравословното състояние на пациента и връщането му към нормалния и спокоен начин на живот.

Оценявам много високо значението на еликсирите с номера 197,228 и 294 като много ефективни средства на билкова основа в помощ на пациенти с диагноза невропатия.


03 май 2017
София

                                                                                           Проф.д-р. Михаилов
                                                                     БАН,  Институт по органична химия
                                                                                                тел.0887843920

неделя, 9 април 2017 г.

БАКТЕРИАЛНА ВАГИНОЗА


ЕФЕКТ ОТ ПРИЛОЖЕНИЕТО НА ЕЛИКСИРИ 3 и 140 ПРИ ПАЦИЕНТКИ С ДИАГНОЗА
БАКТЕРИАЛНА ВАГИНОЗА


Проф д-р Йордан Михайлов

Д-р по вирусология

  Към днешна дата с помощта на бързо развиващата се съвременна химия и биохимия стана възможно усвояването и създаването на голям брой лекарствени средства на основата на лекарствени растения.  Трябва да се отбележи , че това е голям прогрес в медицинската наука, а още повече и създаването на препарат на тази основа.

  И така може да се каже, че инж.Никола Хлебаров е един от първите постигнал успех в това направление. Той създава еликсир с номер 140 с цел да помогне на пациентки с диагноза БАКТЕРИАЛНА ВАГИНОЗА.

 Какво представлява това заболяване и колко е важно за женското здраве. БАКТЕРИАЛНА ВАГИНОЗА е честа причина за вагиналното течение при жените. Тя не е възпалителен процес и се явява  в резултат на замяната на нормалната вагинална микрофлора с високи концентрации на анаеробни бактерии. Обикновенно при микробиологичните проби намираме бактерията ГАРДНЕРЕЛА ВАГИНАЛИС. Тя е причината за вагиналното течение , което обикновено е с бяло-сив цвят и често има неприятна миризма. Също така при много жени има изразени симптоми на парене и дискомфорт. Всяка жена може да развие бактериална вагиноза. Трябва да се отбележи, че тя не се предава по полов път, но може да се развие след смяна на сексуалния партньор, като това причинява нарушение на ноемалния микробен баланс във влагалището. Бактерията ГАРДНЕРЕЛА ВАГИНАЛИС е най-често намираната бактерия в случаите с бактериалната вагиноза. Тя е най-честата причина за вагиналното течение, т.е. тя е първопричината, следва КАНДИДАТА и ТРИХОМОНАДИТЕ. Симптомите са много характерни: хомогенен вагинален секрет с промяна на влагалищния PH-4.5 до 7.0

 ЛЕЧЕНИЕ

 С лечението се цели да се облекчат вагиналните симптоми и признаци на инфекция. Освен това с лечението се намалява вероятността от придобиване на заразяване с ТРАХОМА, ГОНОРЕЯ, СПИН и други болести, придобивани по полов път. Също така, ако жената не се лекува инфекцията може да се разпространи към матката и маточните тръби. Целта на лечението е да се възстанови нормалната функция на вагиналната флора. Трябва да се има предвид, че БАКТЕРИАЛНАТА  ВАГИНОЗА е често срещана инфекция и от тук се явява и трудността при лечението и. Не съществува стандартен режим на лечение. Обикновено лечението включва антибиотици, а сега в световен мащаб и лечение с лекарствени средства на билкова основа.

 Същността на бариерната функция на вагиналната среда е да се постигне постоянно ниво на киселинност на влагалището, като тази киселинност варира между 3,8 и 4,5 pH. Ако обаче pH се повиши над 4,5 тогава се създават условия за развитието на БАКТЕРИАЛНА ВАГИНОЗА. Често тя служи като основа на други, по-сериозни патологични промени и процеси в матката. При лечението на БАКТЕРИАЛНАТА ВАГИНОЗА с антибиотици, нарушенията в имунната система, чревната дисбиоза оказват неблагоприятно въздействие върху вагиналната миклофлора.

КАК ДЕЙСТВАТ ЕЛИКСИРИТЕ  с номера 3 и 140

 Съвременното лечение на БАКТЕРИАЛНА ВАГИНОЗА е с много сериозен характер предвид на обстоятелството, че тя е най-честата вагинална инфекция при жените в репродуктивна възраст. Само с фармацевтичните лекарствени средства трудно бихме помогнали на пациентките с диагноза БАКТЕРИАЛНА ВАГИНОЗА . Именно поради  тази причина както в световен мащаб, така и у нас вече се прилага-фармацевтични лекарствени средства и средства на билкова основа.

ЕЛИКСИРИТЕ с номера 3 и 140 са създадени с цел да облекчат вагиналните симптоми и признаците на инфекция. С тяхното приемане се намалява вероятноста от евентуално заразяване с трахома, спин,гонорея и други болести, придобивани и по полов път. По този начин спираме разпространението на инфекцията към матката и маточните тръби. Наблюденията показват, че с помощта на еликсирите постигаме бързо възстановяване на нормалната функция на вагиналната флора-т.е. постигаме нормално ниво на киселинност на влагалището-постоянно между 3.8 и 4.5 Рн и по този начин се облекчава проявената симптоматика, постига се туширане на заболяването.

ЕЛИКСИРИТЕ 3 и 140 се отличават с високо антибактерално, антивирусно и имуностимулиращо действие, те не съдържат консерванти и оцветители. Оказват силен оздравителен ефект върху увредения организъм, постига се бързо оздравяване. Нашите наблюдения показват, че за получаване на добър ефект е необходимо приемът им да бъде не по-малко от 80-90 дни.

  Разработените от инж. химик  Н. Хлебаров  еликсири  3 и 140 оценявам много високо и препоръчвам на пациенти с диагноза БАКТЕРИАЛНА ВАГИНОЗА  за лечение съвместно с фармацевтичните лекарствени средства за това заболяване.

Април,2017                                                                  проф.д-р Михайлов

                                                                                      Тел. 0887843920

 

 

неделя, 22 януари 2017 г.

Еликсир 630 при гастрит


Ефект, резултат и клинично значение на еликсир 630 при пациенти с гастрит
 
Проф.д-р Михайлов, д-р по вирусология
С появата на съвременната химия и биохимия постепенно се усвояват и подобряват механизмите за създаване и използване на все по-голям брой лекарствени средства на билкова основа. Създаването, разработването и проучването на препарат на основата на лекарствени растения е много важно и се явява прогрес в медицинската наука.
Използването на лекарствени растения в народната медицина има многовековни традиции и народът ни с успех ги е прилагал при различни заболявания и в резултат на това са постигани отлични резултати. За първи път обаче инж.химик Никола Хлебаров постига създаването на препарат срещу възпалително заболяване на лигавицата на стомаха известно под наименованието ГАСТРИТ. Това е възпаление, дразнене на лигавицата на стомаха. Причините за това заболяване са най-различни. Обикновенно това е резултат от някаква инфекция, злоупотреба с алкохол или с различни лекарства, храни. Обикновенно симптомите са болки в стомаха, виене на свят, черни изпражнения, гадене, безсъние вследствие на болката.
В началото пояснихме, че ГАСТРИТЪТ е възпалително заболяване на лигавицата на стомаха. В зависимост от протичането си може да бъде ОСТЪР или ХРОНИЧЕН гастрит.
ОСТРИЯТ гастрит представлява възпаление на стомашната лигавица, като най-често той възниква обикновено след вирусни и стомашно-чревни инфекции.Протича с болки в корема високо горе, гадене, повръщане, не рядко и  кръв в изпражненията.
ХРОНИЧНИЯТ гастрит е хронично възпаление на стомашната лигавица. Несъмнена причина за развитието на този гастрит е бактерията ХЕЛИКОБАКТЕР ПИЛОРИ. Този гастрит може да протече и безсимптомно, като проучванията показват, че около 50% от пациентите нямат оплаквания.
ЛЕЧЕНИЕ. И при двата вида гастрит се ограничават мазните храни, пикантните такива, кафето и алкохолът. Прилагат се прокинетични средства, широкоспектърни антибиотици, но всички тези средства често се оказват незадоволителни. Те обикновенно премахват в повечето случаи болката, но без да премахват причината.Трябва и да се има предвид, че продължител- ното медикаментозно лечение променя реактивността на организма и по този начин той вече не приема медикаментите.
КАК ДЕЙСТВА ЕЛИКСИР 630
Преди да разгледаме ефекта на еликсир 630 при пациентите с гастрит съвсем накратко ще поясним какво представлява ХЕЛИКОБАКТЕР ПИЛОРИ. Това е грам-негативна бактерия, която причинява пептична язва, гастрит и дуоденит. В най-новите научни съобщения се явяват предположения, че тя може би е фактор при заболяване от рак на стомаха.
Само с фармацевтични лекарствени средства много трудно бихме помогнали на пациентите с гастрит. Медикаментозното лечение само временно премахва болките без обаче да премахне причините за заболяването. Именно във връзка с това в световен мащаб, така и у нас се прилага подходът - фармацевтични лекарствени средства+продукти на билкова основа.
ЕЛИКСИР 630 е създаден с цел да помогне на пациенти инфектирани с ХЕЛИКОБАКТЕР ПИЛОРИ и от там подтискане на развитието на стомашно-чревен дискомфорт като гадене, тежест в стомаха след хранене, оригване, нарушение в храносмилането. Приемането на еликсир 630 е много ефективно и се постига туширане на заболяването.

Проведените от мен наблюдения върху голям брой пациенти с диагноза гастрит, причинен от  ХЕЛИКОБАКТЕР ПИЛОРИ, показват , че еликсир 630 облекчава проявената симптоматика, премахва причината за болката/болестта/, възстановява нарушеното храносмилане. Този еликсир притежава високо антибактериално, антивирусно и имуностимулиращо действие. Еликсир 630 не съдържа консерванти и оцветители. Той оказва силен оздравителен ефект върху увредения организъм като стимулира неговото по-бързо оздравяване. Наблюденията показват, че за да се получи по-бърз и добър резултат е необходим по продължителен срок на прием – около 90 дни.
Въз основа на проведените наблюдения аз правя изводът, че еликсир 630 е едно много добро средство на билкова основа с висок антибактериален, антивирусен и имуностимулиращ ефект. Същото средство проявява отличен ефект при пациенти с диагноза гастрит, инфектирани с  ХЕЛИКОБАКТЕР ПИЛОРИ.
Януари 2017 г.                                              проф.д-р Михайлов, БАН, 
                                                                    Институт по орг.химия, 0887843920

неделя, 8 януари 2017 г.

Ефект и клинично значение на еликсирите с номера 3 и 9 през есенно-зимния сезон


Ефект и клинично значение на еликсирите с номера 3 и  9 при пациенти с проблеми на имунитета /имунната защита/ през есенно-зимния сезон 
 

Проф. д-р Йордан Михайлов, Д-р по вирусология, Експерт-изследовател, Област на компетентност:
Микробиология , вирусология, Ниво на компетентност: 1 степен 

Създаването, разработването  и експерименталното проучване на препарат на билкова основа при пациенти с проблеми на имунитета /имунната защита/ през цялото годишно време се отчита от научната общност като успех в лечебната практика. Това е особено важно като се има предвид, че ИМУНИТЕТА представлява УСТОЙЧИВОСТ НА ОРГАНИЗМА СРЕЩУ ФИЗИЧНИТЕ, ХИМИЧНИТЕ И БИОЛОГИЧНИ ПАТОГЕНЕТИЧНИ ФАКТОРИ НА ОКОЛНАТА НИ ЗАОБИКАЛЯЩА СРЕДА. Основната цел на ИМУНИТЕТА е да съхрани генетичната цялост на организма, независимо от екстремалната вирулентност и патогенност на някои щамове патогенни микроорганизми – бактерии и вируси.
  Разстройствата на имунната система могат да доведат до автоимунни заболявания, възпалителни заболявания и рак. Когато ИМУННАТА система е по-слабо активна от нормалното, това води до животозастрашаващи инфекции.
 Всичко изтъкнато до тук показва значимостта на проблема при пациенти с проблеми на ИМУНИТЕТА и голямото значение на еликсирите с номера 3 и 9. Те са създадени с цел да подпомогнат имунитета при простудни заболявания и различни инфекции, болки в ставите и мускулите, често главоболие. Като приемаме еликсирите 3 и 9 ние укрепваме защитните сили на организма и това е залог за защита от бактерии и вируси.
 Съвременното лечение на пациентите с проблеми на ИМУНИТЕТА е с много сериозен характер. Сега вече съвременната медицинска наука стигна до извода, че само с фармацевтични лекарствени средства трудно бихме постигнали успех при тези пациенти. Именно поради тази причина, както в световен мащаб, така и у нас, вече се прилага подходът – фармацевтични лекарствени средства + средства на билкова основа.
 ЕЛИКСИРИТЕ  с номера 3 и 9 са създадени с цел да укрепят защитните сили на организма и да подпомогнат имунитета при простудни и други от този род заболявания. С тяхното приемане се подпомага организма, облекчава се проявената симптоматика, постига се туширане на заболяването.
  ЕЛИКСИРИТЕ  с номера 3 и 9 се отличават с антибактериално, антивирусно и имуностимулиращо действие, те не съдържат консерванти и оцветители. Оказват силен оздравителен ефект върху увредения организъм и по този начин се постига силен, бърз ефект/оздравителен/ Продължителните наши проучвания под мое ръководство показват, че за да се получи добър лечебен ефект е необходимо приемът им да бъде не по-малко от 80-90 дни. Лабораторните и клинични проучвания за ЕФЕКТА и КЛИНИЧНОТО значение еликсирите 3 и 9 при пациенти с проблеми на имунитета/имунната защита/ показват, че тези еликсири са едни много добри средства на билкова основа. Те се отличават с високо антибактериално, антивирусно и имуностимулиращо действие, с нулева токсичност.
 Разработените от инж.химик Никола Хлебаров еликсири с номера 3 и 9 и проучени клинично и лабораторно под мое ръководство оценявам много високо и препоръчвам на пациенти, а и не само на тях, с проблеми на имунната защита, съвместно с фармацевтичните лекарствени средства.

 

 

Декември 2016                                                            Проф Д-р Михайлов
                                                                                      0887843920
                                                  София БАН, Институт по Органична химия