понеделник, 5 октомври 2020 г.

Синдром на хроничната умора

                                            

 

ПРОФ. Д-р МИХАЙЛОВ
               Д-Р ПО ВИРУСОЛОГИЯ

МИАЛГИЧЕН ЕНЦЕФАЛОМИЕЛИТ

/синдром на хроничната умора/

 Синдромът на хроничната умора е заболяване което е с неизвестен причинител, няма и особени възможности за лечние досега. В медицинската практика синдрома се води под името МИАЛГИЧЕН ЕНЦЕФАЛОМИЕЛИТ. Заболяването протича с болки в мускулите и с възпаление на  главния и гръбначния мозък. Обикновено се проявява след прекарана инфекция, настинка или стресова ситуация. Наблюдава се силно проявена слабост, лесна уморяемост, главоболие, трудно съсредоточаване, болки по ставите и мускулите. Всичко това наподобява един грипоподобен синдром, но заболяването преминава много бавно.

СИМПТОМИ

 Трудно съсредоточаване - болки в гърлото, мускулите, ставите –проблеми със запаметяването – главоболие – разстройство на съня – психологични проблеми – увеличени лимфни възли на врата и подмишницата - гадене.

ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИ ДАННИ ЗА ЕЛИКСИРИТЕ С НОМЕРА 3, 29, 118 И 199 ПРИ СИНДРОМ НА ХРОНИЧНАТА УМОРА

 Широко разпространеният синдром на хроничната умора е социално значимо заболяване с трайно отрицателно отражение върху трудоспособността и психичното състояние на съвремения човек. Синдрома на хроничната умора рязко се разграничава от всички познати до сега СОМАТИЧНИ и ПСИХИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ. Характеризира се с перзистиращо или повтарящо се състояние на умора, което намалява дневната активност с повече от 50% за дълъг период от време, понякога надхвърлящ шест месеца. Заболяването води до трайна загуба на трудоспособност, като лечението на пациентите до сега бе доста затруднено поради неизяснената причина на заболяването. Резултатите от последните, най-нови научни изследвания доведоха до заключението, че синдромът на хроничната умора е поствирусно или имунодефицитно състоние от вирусно или имунологично естество. Преобладава становището, че към причините на заболяването спадат вирусите от херпесната група – Epstein-Barr virus, Cytomegalovirus, Human herpes virus 6, Herpes simplex virus. Много добрият профилактичен ефект на ЕЛИКСИРИТЕ 3, 29, 118, 199, създадени от инж.химик Никола Хлебаров,  се дължи на сполучливо подбрани комбинации от билки, чиито водно-етанолови екстракти се извличат по специална технология при строго определени условия. По този начин в билковите екстракти се запазват в максимална степен богатата палитра от биологично-активни вещества – витамини, аминокиселини, полифеноли, каротеноиди, фитохормони, етерични вещества. Проведените разширени микробиологични и вирусологични проучвания показаха, че ЕЛИКСИРИТЕ с номера 3, 29, 118 и 199 са отлично станадартизирани средства с високи стойности на антивирусно и антибактериално действие. Приложението им – както самостоятелно, така и  в комбинация с фармацевтичните лекарствени средства, се оказа много ефективно.

 

РЕЗУЛТАТИ от СЪВМЕСТНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ на ЕЛИКСИРИТЕ с номера  3, 29, 118, 199 и ФАРМАЦЕВТИЧНИТЕ ЛЕКАРСТВЕНИ СРЕДСТВА

 Общото състояние на пациентите се подобрява чувствително, наблюдава се стабилизиране на нервната система. С помощта на ЕЛИКСИРИТЕ с номера 3, 29,118 и 199 се постига подобряване на здравословното състояние на болния.

 Публикува се със съкращение.

08.2020 г.          Проф.д-р Михайлов                                       София                   БАН, Тел.0887 843920