понеделник, 29 май 2017 г.

НЕВРОПАТИЯ


ЕЛИКСИРИТЕ С НОМЕРА 197, 228 И 294 – ЕФЕКТИВНИ СРЕДСТВА НА БИЛКОВА ОСНОВА В ПОМОЩ НА ПАЦИЕНТИ С ДИАГНОЗА НЕВРОПАТИЯ


   
   Проф.д-р Михайлов

Невропатията представлява функционално нарушение или патологогично изменение в периферната нервна система с различна етиология. Периферните нерви предават информация между главния и гръбначния мозък и периферно разположените органи и системи , намиращи се под техен контрол. Терминът невропатия се използва за описание на задравословно състояние което е резултат от неправилно функциониране на нервната систтема , което води до редица усложнения. Тук влизат : диабетната невропатия , периферната невропатия на ръцете и краката, невропатията на ръцете при работа с компютър.
Различаваме различни видове невропатия :
-мононевропатия
-множествена мононевропатия
-полиневропатия

Всички видове невропатия се предизвикват от увреждане на нервите  които отговарят за предаването на информацията между главния и гръбначния мозък и периферните органи в тялото. Невропатията е едно от дългосрочните усложнения , което се отразява на нервите. Тя може да повлияе на чувствителността, движението , жлезите или функцията на органите, като повлиява на здравето на човека.
Терминът невропатия се използва за описание на медицинското състояние тогава , когато нервната система не функционира правилно и в резултат на това се стига до няколко усложнения . Така че невропатията не се класифицира като едно заболяване . От там и различните видове невропатия:

-периферна невропатия
-черепна невропатия
-фокална невропатия и др 

ПРИЧИНИ ЗА НЕВРОПАТИЯТА
Като често срещащи се причини ще отбележем различните видове инфекции- бактериални и вирусни, диабет, витаминен недостиг ,странични ефекти на някои фармацевтични лекарствени средства, наранявания.
СИМПТОМИ
Те могат да се развият според сериозността  и усложненията при невропатията. Например: изтръпване, загуба на чувство за болка , мравучкане или изтръпване на кожата , слабост, спазми , загуба на мускулна маса.
ЛЕЧЕНИЕ
При невропатия обикновенно се предписват лекарства за известно облекчение при болки или други симптоми с ЦЕЛ да спре прогреса на заболяването и дори облекчаване на пациентите.
КОМБИНИРАНА ЛЕКАРСТВЕНА ТЕРАПИЯ
През последните години у нас в България успешно се прилагат еликсирите,  разработени и внедрени от инж.хим.Никола Хлебаров. Еликсирите представляват водно-етанолови екстракти от подбрани билкови комбинации, богати на биологично-активни субстанции , полифеноли , витамини , каротеноиди , етерични масла и др.
Еликсирите с номера 197,228,294 в резултат на проведените наблюдения се оказаха ефективни средства на билкова основа в помощ на пациентите с диагноза невропатия. Съвместно приложение с фармацевтичните лекарствени средства водят до рязко подобряване на здравословното състояние на пациентите. Тези еликсири са отлично стандартизирани средства с високи стойности на антибактериално, антивирусно и имуностимулиращо действие . Приложението им както самостоятелно, така и с фармацевтични лекарствени средства оказва ефективно действие при невропатия. То се изразява в значително бързо подобрение на здравословното състояние на пациента и връщането му към нормалния и спокоен начин на живот.

Оценявам много високо значението на еликсирите с номера 197,228 и 294 като много ефективни средства на билкова основа в помощ на пациенти с диагноза невропатия.


03 май 2017
София

                                                                                           Проф.д-р. Михаилов
                                                                     БАН,  Институт по органична химия
                                                                                                тел.0887843920