събота, 19 ноември 2016 г.

Ефект на еликсир 15 при диабет


Научни данни за захарен диабет тип 2

за лечението и профилактиката при диабетици,

хора с гранично или повишено ниво на кръвната захар,

 с нарушен глюкозен толеранс. Резултати от ефекта на  еликсир 15

     

Проф.д-р Йордан Михайлов  - доктор по вирусология
                       Област на компетентност: микробиология, вирусология
                       Ниво на компетентност – I степен 

От захарен диабет/Diabetes mellitus/ в момента в България са диагностицирани над 300 000/триста хиляди/ души, официално признати за диабетици. Има и хиляди други, които и не подозират, че кръвната им захар надхвърля далеч допустимите стойности. Тези хора не обръщат внимание на някои съвсем очевидни симптоми – пият много вода, уринират често, както и фактът, че изведнъж започват много бързо да слабеят.
Захарният диабет според съвременните международни стандарти не е вече болест, а състояние, много коварно явление. Той е най-честата причина за ослепяване при диабетиците. При захарния диабет в организма се поразяват всички кръвоносни съдове, но най-вече капилярите. Понастоящем научните проучвания показват, че при хора с диабет над 65г. се наблюдава почти 100% слепота. Той също така е и причина за ампутация на пръсти или цели крайници.
 Захарният диабет е сравнително често срещащо се заболяване, представляващо тежко разстройство в обмяната на хранителните захари/въглехидрати/, които по една или друга причина не могат да се използват от клетките и тъканите на организма, задържат се под формата на кръвна захар в кръвта. Всичко това създава ненормални условия за обмяната на веществата, в резултат на което се променят болестно много основни жизнени функции на организма.
       Кои са причините за това заболяване?
  Основна причина за захарната болест е недостатъчното образуване или използуване на инсулина в организма. Установено е, че при някои диабетици болестта може да се дължи още и на образуването и циркулирането в кръвта на вещества, разграждащи или обезсилващи инсулина – т.н. инсулинови антагонисти. Диабетът тогава е тежък, със склонност към кетоацидоза и не се поддава на лечение с инсулин.
    Голямо значение за развитието на диабета има наследственото обременяване. Независисмо от това, наследствеността не трябва да се смята за предопределение, за задължително заболяване рано или късно. Научните проучвания доказаха, че се предава не самото заболяване, а известна непълноценност в регулацията на въглехидратната обмяна, намалена възможност на лангерхансовите острови да синтезират инсулин, недостатъчна уравновесеност между органите и факторите, поддържащи нормалната концентрация на кръвната захар. Понякога диабет втори тип може да се развие и след тежки психически преживявания. Затлъстяването /повишените килограми телесна маса/ също предразполага към диабет тип 2.
  Начинът на хранене също е един от факторите за проявяване на скрито разстройство на въглехидратната обмяна. Заседналият начин на живот, залежаването в леглото, бездействието и липсата на физическа активност също водят до диабет тип 2. Паразитозите също са важен фактор за възникването на диабет тип 2, тъй като те предизвикват увреждане на инсуларния апарат, т.е. на задстомашната жлеза.
   СИМПТОМИ.       Основни симптоми при диабет тип 2 са: полиурия, полидипсия, полифагия, отслабване, изтощение, хипергликемия, гликозурия, често се наблюдава мускулна слабост, кожен сърбеж, особенно в областта на гениталиите, импотентност, токсични невралгии и неврити, катаракта, ринопатии.
   УСЛОЖНЕНИЯ.    Най-честите усложнения са : ацидоза, диабетична кома, различни съдови усложнения – атеросклероза, ангина пекторис/гръдна жаба/, диабетна гангрена, нефропатии, атероматоза, туберколоза, чести инфекции /особенно на пикочните пътища/. Захарният диабет уврежда много сериозно сърдечносъдовата система на различни нива – централно: сърдечния мускул и  изхранващите го коронарни съдове и периферно: големите и малки кръвоносни съдове. Следващото по тежест заболяване, дължащо се на диабета, е потъмняването на очната леща, т.н. перде/катаракта/.
     ЛЕЧЕНИЕ.    Във всяка развита страна разходите за лечението на диабетично болни са значителна част от бюджета за здравеопазването – около 5 до 8 процента. Повечето от тези суми се изяждат от многоброините усложнения причинени от диабета. Целта на лечението е да създаде възможност на диабетика да води нормален живот, за отстраняване на усложненията и поддържане на работоспособността му, да повиши неговите защитни сили , да нормализира или приближи към нормата всички отклонени биологични величини – тегло, количество на урината , концентрация на кръвна захар , функцията на черния дроб и бъбреците. На своето заболяване диабетикът трябва да гледа като на някаква аномалия, а не като на болест.

       АЛТЕРНАТИВЕН МЕТОД ЗА ЛЕЧЕНИЕ С ЕЛИКСИР 15.
  Във връзка с изтъкнатото до сега, интерес в това отношение представлява билковата тинктура еликсир 15 с приложение за профилактика и съпътстваща терапия при захарен диабет тип 2.
Според съвременните схващания на модерната медицина, фитотерапията /билколечението/ е наука, занимаваща се с приложението на растителни лечебни средства за лечение и профилактика. През последните години у нас , в България , се работи усилено върху откриването и приложението на лекарствени растения , в частност на техните екстракти , за профилактика и лечение на захарния диабет, както на тип 1 , така и на тип 2.

 ЕЛИКСИР 15 е от поредицата билкови продукти разработени от акад.инж.химик Никола Хлебаров за лечение и профилактика при захарен диабет. Той е отлично стандартизиран продукт на билкова основа – водно-спиртен извлек от билки , получен при технология , позволяваща максимално извличане на водно и масленно разтворимите съставки на растенията. Получен е от билки , разрешени от Министерството на Здравеопазването за употреба в практиката , абсолютно безвредни.
Еликсир 15 е с уникален лечебен ефект. Неговото въздействие се проявява няколко дни след първия прием. За да се получи траен резултат е необходимо Еликсир 15 да се приема редовно всекидневно и продължително време 3-4 месеца. Той не предизвиква странични ефекти, приема се много добре както от възрастни така и от по-млади хора. Може да се приема успоредно и с фармацевтичните лекарствени средства, предписани от лекуващия лекар.
Еликсир 15 се отличава със силно имуномодулиращо и имуностимулиращо действие – стимулира имунната защита на организма , повишава имунния отговор и стимулира имунокомпетентините клетки /Т- и В- лимфоцити/. Проявява висок антибактериален ефект.
 РЕЗУЛТАТИ.   Резултатите от проведените от мен наблюдения върху ефекта на еликсир 15 при хора с гранично или повишено ниво на кръвна захар показват , че еликсир 15 повлиява благоприятно диабетичния процес. Следяха се обективните промени в състоянието , стойностите на кръвната захар , както и динамиката на субективните оплаквания. Настъпва бързо подобрение на общото състяние – тонус и самочувствие още в първите дни след започването на приложението на еликсира. При пациенти с хронични инфекции също бързо се тушират, тъй като те са такива , които бързо отключват диабета. Наблюденията показаха също така , че еликсирът въздейства на бета клетките на панкреаса като повишава тяхната активност , т.е. настъпва секреция на по-голямо количество инсулин.
Проучени са ефектът и сигурността на еликсира с цел проследяване на продължителността на приема му и влиянието му върху развитието на бъбречните усложнения. Не е регистрирана промяна в показателите на бъбречната функция, преценена по серумните креатинин и урея.

     ЗАКЛЮЧЕНИЕ.  Еликсир 15 осигурява ефективен контрол на кръвната захар при пациенти с диабетна нефропатия,вкл. и при пациенти с умерено ограничена бъбречна нефропатия, без да интерферира с нея.

    ИЗВОДИ. Въз основа на проведените многобройни наблюдения на пациенти и оценката на клиничния ефект от приложението на еликсир 15 при диабетици , хора с гранично или повишено ниво на кръвна захар може да се направи изводът , че еликсир 15 е ефективно и сигурно средство при диабетици и не допуска хипогликемия. Проведените под мое ръководство наблюдения на оценката на клиничния ефект от приложението на еликсир 15 при диабетици ми дават основание да го препоръчам като много добро средство както за самостоятелно приложение , така и съвместно с фармацевтичните лекарствени средства , прилагани в рутинната лечебна практика на това заболяване.                                 

     Октомври 2016г.                                                            Проф.д-р Михайлов
                                                                                                        БАН, Институт
                                                                                                  по органична химия
                                                                                                 Тел.0887 843 920