понеделник, 16 ноември 2015 г.

ЕЛИКСИР 9: Резултати от проучванията за токсичност и мутагенност

Проф.д-р Йордан Михайлов, д-р по Вирусология, Област на медицинска компетентност: микробилология, вирусология 

За успешното лечение на редица заболявания допринесе бурното развитие на химическата и фармацевтична наука и промишленост. С появата на съвременната химия и биохимия през XX век постепенно се разкриват тайните на състава и механизма на нарастналия брой лекарствени фарамцевтични средства. Но същевременно се появиха и поредните проблеми по повод токсичността, алергията, мутагенността, резистетентността. Сериозни недостатъци на известните химиотерапевтици са преди всичко токсичността и мутагенността. Ето защо от изключително значение е намирането и прилагането в медицинската практика на такива средства, които не само притежават висока антибактериална и антивирусна активност, но и да не оказват токсично и мутагенно влияние върху човешкия организъм.
Целта на изследванията бе да се получат данни за наличие или отсъствие на токсичност и мутагенност на билковия  екстракт ЕЛИКСИР 9. Токсичните вещества в растенията имат разнообразно химическо въздействие поради наличието в тях на токсоалбумини, гликозиди, сапонини, етерични масла, алдехиди, кетони, алкалоиди и др. От тук и локално иритативното действие на ЕЛИКСИР 9 е много важно, тъй като при него от значение е входната врата – стомашно-чревния тракт.
Резултатите от проведените наблюдения показват, че симптоми като повръщане, болки в стомаха, пареза или усилена чревна перисталтика липсват. Наблюдава се подобряване на храносмилането и повишен апетит.
При изследванията за токсичност водещи са пораженията върху кръвотворната система. ЕЛИКСИР 9 не оказва влияние върху кръвотворната система и периферната кръв.Също така не предизвиква отрицателни ефекти по отношение на хемопоетичните органи – далак и костен мозък. Продължителното приемане на ЕЛИКСИР 9 не води до статистически значими разлики в общия брой на левкоцитите, теглото на далака, общата и специфична клетъчност на далака.
Проучванията върху мутагенността показват, че ЕЛИКСИР 9 не е носител на изменен ген, в резултат на което да се получи генна мутация или да се предизвика хромозонна мутация.
Резултатите от проведените наблюдения показват, че ЕЛИКСИР 9 не увеличава мутационната честота над нивото на спонтанните мутации. ЕЛИКСИР 9 не доставя енергия, необходима за химическите преобразувания на генетичния материал, т.е. не способства на организма да образува мутации.
В заключение: комплексното проучване на ЕЛИКСИР 9 показва неговата добра протективна ефективност и липсата на токсично и мутагенно въздействие върху организма. Протективните свойства на препарата се дължат на многобройните му съставки – витамини, каротеноиди, киселини, флавоноиди. Някои от тях проявяват антиоксидантен ефект и ефективно отстранявт свободните радикали, действат като кофактори и в ензимните системи, усилват клетъчната пролиферация и ДНК репарация.
ЕЛИКСИР 9 е един отлично стандартизиран продукт с нулева токсичност, не предизвиква никакви отрицателни ефекти върху организма като цяло, не притежава мутагенен ефект.
Получените досега научни резултати ми дават основание да препоръчам ЕЛИКСИР 9 като едно много добро средство с отлично антибактериално и имуностимулиращо действие с нулева токсичност и липса на мутагенен ефект. Същото средство може да се прилага, както профилактично, така и лечебно, а също и в допълнение след прилагане на фармацефтичните лекарствени средства, назначени от лекуващия лекар. Освен това може да се прилага в комплект с имуно-модулатори, витамини и минерали като част от допълваща грижа за пациента. Също така може да се прилага и като алтернатива при тези пациенти, които не са показани за други методи на конвенционална терапия.