четвъртък, 25 август 2016 г.

Ефект и клинично значение на еликсир 12 - лимфна система


Ефект и клинично значение на еликсир 12
при пациенти с проблеми на лимфната
система

                             Проф.Михайлов, д-р по вирусология

        Преди да разгледаме и изтъкнем ефекта и клиничното значение на еликсир 12 за пациенти с проблеми на лимфната система необходимо е накратко да разгледаме що е то лимфна система и как да я пазим, лекуваме и с какво.
  Лимфната система е важен фактор, който има отношение не само за развитието на болестта, но чрез нея в клетките постъпват кислород и хранителни вещества и се извършва обмяната на веществата. Едно нарушение в лимфната система е достатъчно, за да разберем, че нещо не е наред със здравето ни.
 Лимфната система е важен фактор, който има отношение не само за развитието на болестта, но и за оздравяването. В нея се зараждат и развиват много заболявания, затова чрез нея трябва да се осъществи пълноценното лечение. Именно по такъв начин тя може да се разглежда като отправна точка за установяване на здравословното ни състояние-както физическо, така и психологично.
 Лимфната система е в основата за очистването на междуклетъчните пространства и част от имунната система. Лимфната система включва – далак, тимусната жлеза, апендикса, сливиците, лимфните възли и съдове и лимфната тъкан. Когато лимфата преминава през лимфните възли и далака тя се пречиства и се връща отново в лимфната мрежа. При проблеми в лимфната система, например нейното задръстване, това води до много проблеми. Тук се отнасят алергии, синузит, артрит, рак, колит, лупус, напълняване, кожни проблеми, оттоци и други.
 Проведените наблюдения при пациенти с проблеми на лимфната система и приемали еликсир 12 бе установено, че този еликсир стимулира синтеза на лимфата, нейното разпространение, оттичане и циркулация. Използва се при подути лимфни възли, увеличени сливици, възпаление на далака, микоза. Действа противовъзпалително на черния дроб и далака. Нашите проучвания показаха, че най добри резултати при приемането на този еликсир се получават тогава, когато пациентът го приема 5 – 6 пъти на ден.
 Еликсир 12 има силно влияние върху лимфната система. Той подпомага дренажа на лимфните възли и подпомага лимфата да изхвърля ненужните отпадни тъкани. Прочиства черния дроб, подобрява неговата циркулация. Разширените микробиологични проучвания показват, че този еликсир има високо антивирусно и антибактериално действие, стимулира ленивия метаболизъм.
  ИЗВОДИ
 Разработения от инж.химик Никола Хлебаров еликсир 12 оценявам много високо. Научните наблюдения, проведени под мое ръководство и консултации, показват много добри резултати, отразени по-горе.
 Въз основа на многобройните клинични наблюдения правя извода, че еликсир 12 е едно много добро и полезно средство за пациенти с проблеми на имунната система. Същото средство може и следва да се употребява както за профилактика, така и за терапевтично приложение, успоредно с фармацевтичните лекарствени средства.
 ЗАКЛЮЧЕНИЕ
  Приемането на еликсир 12 възстановява минерално-солевите резерви на организма, като по този начин се активизират защитните му механизми. Ето защо препоръчвам неговото приложение при проблеми на лимфната система.

 

  Юни 2016 г                                         проф.д-р Михайлов,
                                                     БАН, Институт по орг.химия, 0887843920