сряда, 16 март 2016 г.

ЕЛИКСИР 3 - проведени проучвания, мнение за профилактика


Резултати от проведените експериментални проучвания за токсичност и мутагенност на билковият екстракт ЕЛИКСИР 3 с мнение за профилактика и съпътстваща терапия с фармацевтичните лекарствени средства

Проф д-р Йордан Михаилов
Д-р по вирусология

Билколечението днес става все по-актуално, а мястото му в съвременната медицина е безусловно утвърдено с обособяването на фитотерапията като отделен клон на медицинската наука. В много страни билколечението вече е осъществена част от модерната комплексна терапия. Научно е доказано, че билковият извлек в много случаи превъзхожда по фармакологично деиствие и най-пречистените по химичен път лекарствени средства. Многобройните проучвания , проведени в различни лаборатории у нас и в чужбина показват , че билковият извлек като цяло е много по-активен ,отколкото отделните му съставки. Ефективността на профилактиката и лечението с билки се дължи на съдържащите се в тях алкалоиди, флавоноиди, гликозиди, кумарини , етерични масла ,танини, витамини и др. Биостимулаторите, които се намират в лекарствените растения , повишават съпротивителните сили на организма, активират обменните процеси, стимулират имунната защита.   

Цел на изследванията е да се получат данни за наличие или отсъствие на ТОКСИЧНОСТ или МУТАГЕННОСТ на билковия екстракт ЕЛИКСИР 3 върху биологичен тест модел- бели мишки.

Токсичните вещества в растенията имат разнообразно химическо виздействие поради наличието в тях на : токосоалбумини , гликозиди , сапонини , етерични масла , алдехиди , кетони , алкалоиди и др. От тук и локалното –иритативно действие на ЕЛИКСИР 3 е особено важно . За него от значение е входната врата – стомашно-чревния тракт.

РЕЗУЛТАТИТЕ от проведените проучвания показват , че симптоми като повръщане, болки в стомаха, пареза или усилена чревна перисталтика липсват. През периода на изследването се отчита подобряването на храносмилането и повишен апетит.

При проучванията за токсичност водещи са пораженията върху кръвотворната система. За тази цел бяха изследвани следните показатели:

  • Хематологични
  • Молекулярно-биохимични
  • Цитогенетични
  • Срокове на изследване - 1-ви , 10-и и 25-и ден след подаването на ЕЛИКСИР 3
  • Статистически методи - вариационен анализ с определяне на t критерия на Student
Резултатите от проучванията показват, че ЕЛИКСИР 3 не оказва влияние върху кръвотворната система и периферната кръв. Не оказва отрицателни ефекти по отношение на хемопоетичните органи – далак и костен мозък. Продължителното приемане на ЕЛИКСИР 3 не води до отрицателни резултати по отношението на общия брой левкоцити, диференциалната левкоцитна формула. Намерено бе, че ЕЛИКСИР 3 оказва положително въздействие върху антиокислителните процеси в организма. Наблюдава се значително стимулиране на спонтанния репаративен синтез на левкоцитите, което показва, че ЕЛИКСИР 3 стимулира репаративните възможности на клетката. Също така той повлиява положително функцията на неутрофилната популация. Третирането с ЕЛИКСИР 3 не води до повишаване на индуцираните аберации спрямо спонтанната честота в костно-мозъчните клетки. Също така не се установяват реципрочни транслокации в половите клетки.

Извод

Получените данни показват, че ЕЛИКСИР 3 не проявява МУТАГЕНЕН ефект.

Заключение

Проведените комплексни проучвания на ЕЛИКСИР 3 показват неговата добра протективна ефективност и липса на токсично и мутагенно въздействие върху организма. Протективните свойства на ЕЛИКСИР 3 се дължат на многобройните му съставки – витамини , каротеноиди, флавоноиди, киселини и др. Някои от тях проявяват силен антиоксидантен ефект и ефективно отстраняват свободните радикали, действат като КО-фактори в ензимните системи, усилват келтъчната пролиферация и ДНК репарация.

Изводи

ЕЛИКСИР 3 е отлично стандартизиран продукт с нулево токсичност ин витро и ин виво, не предизвкива отрицателни ефекти върху далака и костния мозък, притежава добра протективна ефективност и липса на мутагенен ефект, т.е. ЕЛИКСИР 3 не подпомага организма в образуване на мутации. Притежава нулево цитотоксично действие. Не се наблюдават изменения в клетъчната морфология.

Препоръки

Получените до сега научни резултати ми дават основание да препоръчам ЕЛИКСИР 3 като едно мого добро средство с  антивирусно, анитбактериално и имуностимулиращо действие, с нулева токсичност и липса на мутагенен ефект. ЕЛИКСИР 3 може да се прилага както профилактично, така и лечебно успоредно с фармацевтичните лекарствени средства, назначени от личния лекар на пациента.


Проф. д-р Михайлов
БАН, тел.0887 843920